Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế

Từ ngày 21 – 23/9/2015, tại TP.HCM, trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ ng chức Lao động – Xã hội (Bộ LĐTBXH) đã tổ chức Hội thảo tập huấn Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế với sự tham dự của hơn 50 đại biểu từ 20 đơn vị trực thuộc Bộ.

TIN LIÊN QUAN

  • Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác LĐTBXH cấp huyện, xã năm 2015 tại Quảng Ninh
  • Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ
  • Công đoàn Bộ LĐTBXH: Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở
  • Khai mạc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho ng chức, viên chức làm ng tác tổ chức cán bộ
  • Tập huấn “Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng”
Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế
Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế


Chương trình tập huấn nhằm giúp cho cán bộ ngành LĐTBXH tiếp cận nắm bắt tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam qua ng tác truyền thông các nội dung liên quan đến hội nhập quốc tế của ngành LĐTBXH bằng việc đưa ra các thông tin tổng quan về hội nhập quốc tế đồng thời  xây dựng các cam kết hội nhập , tham vấn ý kiến ngành về bình đẳng giới và việc làm bền vững …

Chương trình tập huấn đã xoay quanh những vấn đề then chốt hiện nay qua các bài tham luận được trình bày tại hội thảo như: Bối cảnh hội nhập quốc tế của đất nước và chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam; Thực tế việc thực hiện các chính sách đối ngoại của Việt Nam  trong bối cảnh hội nhập quốc tế; ng tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế; Chia sẻ kinh nghiệm về hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế ở cấp địa phương (TP.HCM ); Thuận lợi và thách thức đặc ra cho ngành LĐTBXH trong bối cảnh giai nhập WTO và ký Hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TTP); Tổng quan chung về các cam kết quốc tế trong lĩnh vực Lao động, người có ng và xã hội và sự tham gia của Việt Nam ( cụ thể trong hợp tác đa phương, song phương và ASEAN); Chiến lược hội nhập của ngành LĐTBXH: Thách thức và định hướng trong tương lai; Các chính sách về ASXH và việc làm bền vững nhằm thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Chia sẻ một số mô hình thành ng trên thế giới về việc làm bền vững và bình đẳng giới…

Xem thêm tin mới về  Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng: Khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Nguồn: Bộ LĐTBXH