Đoàn moto harley đi ngược chiều còn đánh người nhắc nhở

Đoàn moto harley đi ngược chiều còn đánh người nhắc nhở khiến nhiều người dân bức xúc và truy tìm thông tin các đối tượng này.

Xem thêm tin mới về  Bài nhảy giúp dáng bạn đẹp hơn mỗi ngày