Đắk Lắk thực hiện hiệu quả công tác trẻ em 6 tháng đầu năm 2020

Để thực hiện hiệu quả ng tác trẻ em năm 2020, ngày từ đầu năm, Sở LĐTBXH đã tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể liên quan, huyện, thị xã, thành phố, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em. Nhờ đó, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng ng tác trẻ em trên bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Bảo vệ trẻ em trước tình mới

Đến nay, tỉnh Đắk Lắk có 492.832 trẻ em, 5.647 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (HCĐB), 104.408 trẻ em có nguy cơ rơi vào HCĐB, 54.216 trẻ em trong hộ gia đình nghèo, 43.018 trẻ em trong hộ gia đình cận nghèo. 100% trẻ em thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội (theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP) đã xác lập, hoàn chỉnh hồ sơ được đảm bảo đầy đủ chế độ, 98,6% trẻ em có HCĐB được chăm sóc, hỗ trợ dưới mọi hình thức để các em hòa nhập cộng đồng. Đầu năm 2020, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng Sở LĐTBXH đã tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk trong ng tác bảo vệ trẻ em phù hợp tình hình dịch bệnh, hoàn thành tốt ng tác vừa bảo vệ, chăm sóc trẻ em vừa chống dịch hiệu quả. Theo chỉ đạo của Bộ LĐTBXH, trên toàn tỉnh không tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em; Cấp tỉnh không tổ chức Diễn đàn Trẻ em; cấp huyện, cấp xã và trường học, thôn, buôn, tổ dân phố tổ chức Diễn đàn trẻ em phù hợp với tình hình thực tiễn. Bằng hình thức khác, Đắk Lắk đã tăng cường hơn nữa ng tác truyền thông trên phương tiện truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội. Sở LĐTBXH đã tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 383 cán bộ cung cấp dịch vụ, người làm ng tác bảo vệ trẻ em cấp huyện, cấp xã; Treo 65 băng rôn, 500 khẩu hiệu, chạy thông điệp trên các bảng điện tử ở các trục đường chính thuộc TP. Buôn Ma Thuột tuyên truyền về Tháng Hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”. Bên cạnh đó, thường xuyên lồng ghép các biện pháp tuyên tuyền Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và đường dây nóng 0262.3951567. Tỉnh Đắk Lắk có 1 cán bộ trẻ em cấp huyện tham gia hệ thống cộng tác viên Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, hỗ trợ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Ê đê)…

Xem thêm tin mới về  Xuất Khẩu Lao Động Hàn Quốc - Từ A - Z Cho Người Đi Hàn
Ông Phạm Phượng – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Lễ Phát động phòng chống đuối nước.
Ông Phạm Phượng – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Lễ Phát động phòng chống đuối nước.

Huy động toàn xã hội cho ng tác trẻ em

Ngoài nguồn kinh phí của Nhà nước, 6 tháng đầu năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ được 3.024.747.000 đồng (bao gồm tiền mặt, hiện vật và hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em). Trẻ em được hỗ trợ và hưởng lợi là 4.266 lượt, kinh phí 2.102.701.000 đồng. Bên cạnh đó, Dự án Phát triển Hệ thống Bảo vệ trẻ em: Triển khai Mô hình kết nối, chuyển gửi, tìm gia đình chăm sóc thay thế cho các đối tượng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Mô hình Hỗ trợ thực hiện mô hình cung cấp, kết nối dịch vụ trợ giúp chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý và dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có HCĐB. Hỗ trợ cán bộ cấp xã thu thập, cập nhật dữ liệu trẻ em vào phần mềm quản lý trẻ em.

Kết quả chăm sóc trẻ em mùa Covid 

6 tháng đầu 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đặc biệt là người làm ng tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nên ng tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 6 tháng đầu năm 2020 đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. ng tác trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk triển khai cơ bản đảm bảo theo kế hoạch ng tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo; ng tác hướng dẫn, triển khai về chuyên môn, nghiệp vụ, phối hợp liên ngành được đẩy mạnh. Hệ thống Bảo vệ trẻ em luôn được các cấp kiện toàn kịp thời, phù hợp với từng thời điểm; 184/184 xã, phường, thị trấn đều đã thành lập ban chỉ đạo, có kế hoạch hành động hoặc kế hoạch lồng ghép việc thực hiện Chương trình Hành động vì trẻ em, chương trình bảo vệ trẻ em.

Hệ thống nhân lực làm ng tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được bố trí từ cấp tỉnh đến cơ sở, toàn tỉnh có 2.491 cộng tác viên trẻ em ở thôn, buôn, tổ dân phố. 184/184 xã, phường, thị trấn bố trí người làm ng tác trẻ em; 15/15 huyện, thị xã, thành phố bố trí ng chức tham mưu ng tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đặc biệt, ng tác quản lý nhà nước về trẻ em luôn được đẩy mạnh. Ngành LĐTBXH phát huy được vai trò trong việc chủ trì, điều phối trên các mặt ng tác, nhất là các hoạt động bảo vệ trẻ em bị xâm hại, bạo lực, khi có thông tin trẻ em bị xâm hại, bạo lực; triển khai các hoạt động thiết thực trong Tháng Hành động vì trẻ em. Dự án phát triển Hệ thống Bảo vệ trẻ em, Dự án Phòng, chống đuối nước trẻ em được triển khai đảm bảo tiến độ, thủ tục.

Xem thêm tin mới về  6 tháng đầu năm: Công tác phòng, chống ma túy, mại dâm có chuyển biến tốt
Đắk Lắk truyên truyền Tổng đài 111 nói không với việc xâm hại trẻ em.
Đắk Lắk truyên truyền Tổng đài 111 nói không với việc xâm hại trẻ em.

Một số hạn chế cần khắc phục

ng tác trẻ em của tỉnh Đắk Lắk thời gian qua, nhất là 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, vẫn còn số mặt hạn chế như: Cấp ủy, chính quyền các cấp tại một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đối với ng tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đội ngũ cộng tác viên kiêm nhiệm ng tác trẻ em ở thôn, buôn, tổ dân phố mặc dù đã được bố trí nhưng thường xuyên thay đổi, gây khó khăn trong ng tác quản lý. Trẻ em bị xâm hại, trẻ em vi phạm pháp luật còn diễn ra. Hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em có HCĐB chưa đầy đủ, hoạt động không đồng bộ, nhịp nhàng, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Một bộ phận cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em nên dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng. Trẻ em bị tử vong do tai nạn đuối nước xảy ra vẫn còn nhiều…

Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm

Từ nay đến cuối năm, tình hình dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra. Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk tham mưu văn bản UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em phù hợp với tình dịch bệnh Covid-19, xây dựng Kế hoạch liên ngành tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu, Đêm hội Trăng rằm cho trẻ em năm 2020. Sắp tới, tỉnh sẽ triển khai thực hiện Dự án Phát triển Hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020; Kiểm tra kết quả thực hiện các mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020 tại các địa phương; Triển khai có hiệu quả Dự án Phòng, chống đuối nước trẻ em; Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 3/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và ng nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2021-2025… nhằm đảm bảo ng tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của Đắk Lắk ngày càng tốt hơn.

Nguyễn Ngọc Minh/GĐTE