BHXH điện tử – Lợi ích nhiều mặt

Giảm hồ sơ, giấy tờ, biểu mẫu, rút ngắn quy trình xử lý các ng việc liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời giúp cho doanh nghiệp giảm được thời gian và chi phí, đây là những lợi ích mang lại từ việc thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Đặng Hồng Tuấn cho biết, hiện 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử (tổng số gần 4.300 doanh nghiệp).

Các hồ sơ, thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội từ việc tiếp nhận, luân chuyển, đến thụ lý, trả kết quả giao dịch đều được thực hiện trên máy tính, giúp cho thủ tục được giải quyết nhanh chóng, rõ người, rõ việc.

Từ chỗ hằng tháng phải tới cơ quan bảo hiểm xã hội để kê khai, làm các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, giờ đây, việc kê khai điện tử với nhiều tính năng tự động giúp doanh nghiệp giảm được thời gian thực hiện thủ tục, chi phí cho việc đi lại, in ấn giấy tờ, giảm tần suất kê khai cũng như các sai sót, biết được kết quả thực hiện giao dịch qua mạng.

Không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội còn giúp ng tác quản lý, điều hành của ngành được tốt hơn, kiểm soát được tiến độ giải quyết hồ sơ của từng cán bộ, ng khai minh bạch quá trình giải quyết ng việc, giảm thiểu tiêu cực, phiền hà cho người lao động và doanh nghiệp. Do đó, mọi vướng mắc phát sinh đều được lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời, việc giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả đúng hẹn.

Để có được kết quả trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xác định đẩy mạnh ứng dụng ng nghệ thông tin để tạo bước đi đột phá. Đầu năm 2015, cơ quan này đã chủ động chuẩn bị đầu tư hạ tầng ng nghệ thông tin, đào tạo bồi dưỡng nhân lực trong ngành, thành lập tổ hỗ trợ kê khai và tiến hành tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm giao dịch điện tử cho các đơn vị sử dụng lao động.

Xem thêm tin mới về  Xuất Khẩu Lao Động Israel Rộng Cửa Cho Lao Động Việt