Việt Nam không ngừng nỗ lực thực hiện tốt các quyền trẻ em

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước LHQ về quyền trẻ em (CRC) (1990). Gần 30 năm qua, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện tốt các quyền trẻ em, cải thiện cuộc sống cho hàng triệu trẻ em.

Nguồn: https://giadinhvatreem.vn/

Xem thêm tin mới về  Thắp sáng ước mơ cho trẻ em dân tộc - miền núi có hoàn cảnh khó khăn