Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Sáng nay (10/8), Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc. Tại Phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trong đó có Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Diễn ra từ ngày 10-12/8/2020, Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ  xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 4 dự án luật, gồm: Luật Cư trú (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án luật, pháp lệnh sau: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiến hành xem xét về việc ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về:  Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030;  Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. 

Nguồn: https://giadinhvatreem.vn/

Xem thêm tin mới về  AEON VIỆT NAM RA MẮT TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WWW.AEONESHOP.COM