Như vậy đã đủ thành tâm chưa mọi người

Đi chùa muốn thể hiện sự thành kín là phải như thế này

Nguồn: giadinhvatreem.vn

Xem thêm tin mới về  Trẻ nhỏ và những tình huống hài hước khó đỡ