Chưa kịp đốt cây nhang

Khổ thân bà chủ chưa kịp làm gì

Nguồn: giadinhvatreem.vn

Xem thêm tin mới về  HOA HẬU Ý NHI TIẾP TỤC GÂY TRANH CÃI, KHI GỌI TÊN MÌNH TRƯỚC VUA QUANG TRUNG VÀ NHÀ THƠ HÀN MẶC T.Ử