Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

(Dân sinh) – Trong không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong 2 ngày 15 – 16/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 190 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 550 đảng viên trong toàn Đảng bộ

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng – Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tham dự và chỉ đạo Đại hội. Đây là Đại hội có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức của Nhà trường.

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 97-KH/ĐUK ngày 30/7/2019 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, với phương châm Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành với 4 nội dung:

 (1) Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và (4) Bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên.

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng – Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Vũ Tuấn Dũng – Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu bật kết quả triển khai nhiệm vụ trên các mặt ng tác của Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015 – 2020, đặc biệt là đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả cao theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Nổi bật là đã tăng cường lãnh đạo ng tác quản lý đào tạo thông qua việc ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ các quy chế, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động quản lý dạy và học nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường, tạo niềm tin của xã hội và người học đối với chất lượng đào tạo.

 Hàng năm ng tác tuyển sinh đại học và sau đại học đều đạt từ 90% trở lên chỉ tiêu do Bộ Giáo dục – Đào tạo giao, thuộc tốp đầu khối các trường đại học. Đảng ủy Trường cũng lãnh đạo có hiệu quả và phát huy khả năng của đội ngũ cán bộ, giảng viên hoàn thành khối lượng giờ giảng theo kế hoạch, tổ chức đào tạo theo tín chỉ và đào tạo đạt chuẩn đầu ra đối với bậc đại học. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hàng năm đạt loại khá, giỏi, xuất sắc từ 50% trở lên. Trên 90% người học có kết quả rèn luyện từ khá trở lên. Trên 90% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường 1 năm và trên 70% sinh viên có việc làm phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

Đồng chí Hà Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đọc Diễn văn khai mạc Đại hội
Đồng chí Hà Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đọc Diễn văn khai mạc Đại hội

ng tác quản lý chất lượng thông qua tự đánh giá và ng khai các điều kiện đảm bảo, nhờ đó đã có những tiến bộ đáng kể. Năm 2018, Trường được Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học. Đã chỉ đạo xây dựng 146 bộ ngân hàng câu hỏi thi đối với các học phần thi viết. Ngân hàng câu hỏi thi đã được xây dựng hiệu quả, khoa học, thường xuyên được rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ bản đáp ứng yêu cầu cho việc thi, đánh giá kết quả cho các môn, học phần. Xây dựng quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, chấm thẩm định bài thi.

Đảng ủy Trường lãnh đạo chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên, chú trọng giải quyết những vấn đề thực tiễn phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo và đóng góp xây dựng chính sách của ngành, nhờ đó chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường đã được cải thiện đáng kể. Trường cũng chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức quốc tế và nước ngoài, các cơ sở đào tạo nước ngoài để có thêm nguồn lực và thúc đẩy hội nhập trong nghiên cứu, đào tạo. Đã mở mới 1 chuyên ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ (Quản trị nhân lực); 03 chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ (Kế toán, CTXH, QTKD); 03 ngành đào tạo trình độ đại học (Tâm lý học, Kinh tế lao động, Luật kinh tế). Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế các quy chế về NCKH. Xuất bản Bản tin Đại học Lao động – Xã hội theo quy định hiện hành; triển khai tự chủ đào tạo GD – ANQP.

Xem thêm tin mới về  An toàn lao động để về nhà hạnh phúc

Đảng ủy Trường luôn quan tâm đến ng tác quản lý HSSV, trong nhiệm kỳ không có sinh viên bị kỷ luật do tham gia các hoạt động biểu tình, vi phạm pháp luật. Chỉ đạo tổ chức ký cam kết phòng chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, phòng chống TNXH; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên vào đầu năm học giúp sinh viên yên tâm học tập. Thực hiện ng tác đón tiếp sinh viên khóa mới nhập học chu đáo, an toàn, triển khai tuần sinh hoạt ng dân sinh viên đầu khóa, đầu năm học. Thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện, xét thi đua khen thưởng năm học, xét cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên đại học đảm bảo đúng quy chế, quy định.

Đảng ủy luôn quan tâm đến ng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ, giảng viên. Chỉ đạo xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các quy định về vị trí chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, ng chức, viên chức, kể cả cán bộ, ng chức lãnh đạo, quản lý; quy chế thi đua khen thưởng, quy chế làm việc… Trong nhiệm kỳ, có 54 cán bộ, giảng viên theo học Nghiên cứu sinh; 576 lượt cán bộ, giảng viên được cử đi tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng ở trong nước và ngoài nước.

Đại hội tiến hành bầu BCH Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2015
Đại hội tiến hành bầu BCH Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội nhiệm kỳ 2020 – 2015

ng tác xây dựng Đảng đạt được nhiều thành tích quan trọng. Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, 100% tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trong đó có trên 93% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 11-15 % đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. ng tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên qua các năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXIV đề ra. Đã tập trung chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ không ngừng tăng, đội ngũ giảng viên có trình độ cao (từ thạc sĩ trở lên); cán bộ, giảng viên được cử đi đào tạo trình độ lý luận chính trị (trung cấp, cao cấp, cử nhân) đạt và vượt chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Tập trung lãnh đạo ng tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp và thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Trường đã xét và kết nạp đảng cho 702 quần chúng ưu tú, vượt 8% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXIV đề ra. Mỗi năm, cử gần 200 quần chúng ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về đảng.

Đảng ủy Trường đã chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt ng tác chính trị tư tưởng; Triển khai nghiêm túc viêc học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng lần thứ II; triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức học tập chuyên đề các năm cho toàn thể cán bộ, đảng viên. Xây dựng Hướng dẫn về “Thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đối tượng cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và sinh viên Nhà trường; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong ng tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên năm 2018”.

Đảng ủy Trường xây dựng Chương trình về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ng tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Lao động – Xã hội” . Chỉ đạo ng tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; tham gia tích cực và đạt các thành tích trong hoạt động thể thao, văn nghệ chào mừng 30 năm Ngày truyền thống ng tác đảng của Khối các trường đại học, cao đẳng và được nhận Giấy khen của Đảng ủy Khối…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Tuấn Dũng – Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khẳng định: Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội là một đảng bộ giàu truyền thống, có bề dày lịch sử gần 60 năm xây dựng và phát triển. Đây là một trong những trung tâm hàng đầu cả nước về đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội, đất nước và hội nhập quốc tế. Tập thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên toàn trường đã không ngừng nỗ lực sáng tạo vươn lên, xây dựng Nhà trường trở thành trường đại học có uy tín, khẳng định được vị thế, thương hiệu, chất lượng giáo dục đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học ở Thủ đô và cả nước.

Xem thêm tin mới về  Tọa đàm “Sáng kiến phát triển xã hội: Kinh nghiệm của Phần Lan”

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng cũng biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng bộ Nhà trường trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là đã làm tốt ng tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, giảng viên và sinh viên; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức và tinh gọn bộ máy, phát triển đảng viên mới; nâng cao chất lượng ng tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Những kết quả đó đã đánh dấu và khẳng định bước phát triển mới của Nhà trường, khẳng định Đảng ủy Trường là một tập thể đoàn kết, không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, chỉ tiêu đề ra.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Bí thư Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội cho rằng, con đường phát triển Trường Đại học Lao động – Xã hội trở thành trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học có uy tín, có khả năng cung cấp cán bộ đại học, sau đại học trình độ cao sẽ gặp không ít khó khăn. Để khắc phục điều này, đồng chí cũng chỉ đạo Đảng bộ Nhà trường trong nhiệm kỳ mới cần thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời củng cố, bổ sung, kiện toàn tổ chức bộ máy; thực hiện nghiêm các nguyên tắc Điều lệ Đảng. Làm tốt ng tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Đẩy mạnh ng tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm cá vi phạm.

Thứ hai, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và xây dựng chương trình hành động theo hướng hiệu quả, thiết thực. Tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng ng tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, cấp ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường cần tích cực triển khai xây dựng, thực hiện chiến lược phát triển nhằm đổi mới mô hình quản trị giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực theo tinh thần Luật Giáo dục đại học và Nghị định 99 của Chính phủ. Đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tính chủ động của người học, sử dụng ng nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, gắn đào tạo với thực tiễn nghiên cứu khoa học, phát triển ng nghệ và nghề nghiệp trong xã hội; phát triển thêm các ngành đào tạo mới, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đẩy mạnh đào tạo sau đại học, tăng cường liên kết, hợp tác đào tạo với nước ngoài.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Trường Đại học, cao đẳng Hà Nội lần thứ III gồm 07 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí: Hà Xuân Hùng, Lê Thanh Hà, Phạm Ngọc Thành, Vũ Văn Thoại, Nguyễn Hải Thanh. Đồng chí Hà Xuân Hùng, Hiệu trưởng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Lao động – Xã hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng chí Lê Thanh Hà và Phạm Ngọc Thành được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí do đồng chí Lê Thanh Hà làm Chủ nhiệm.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Lao động – Xã hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Hà Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu; cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, trực tiếp là đồng chí Vũ Tuấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng thời xin hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối và toàn thể cán bộ, đảng viên Nhà trường sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi nâng cao trình độ, nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nguyện đem hết sức mình phục vụ cho Đảng, cùng với toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm của của tổ chức cơ sở Đảng để nhiệm kỳ tới đạt được kết quả toàn diện hơn trên các mặt ng tác.