Clip: Ông bố “phát rồ” khi nhà có con gái phá hoại

Khi nhà có con gái là hạnh phúc nhất

Xem thêm tin mới về  5 người được giải cứu trong đám cháy nhà dân ở Hà Nội