Thống kê các bài tập kinh tế Vĩ mô có lời giải hay nhất 2023

Các dạng bài tập kinh tế Vĩ mô có lời giải xuất hiện nhiều nhất tại các chương học, kỳ thi theo kỳ sẽ được tổng hợp trong bài viết  này. Ở từng chương sẽ có các dạng bài khác nhau, yêu cầu sinh viên phải nắm vững. Điển hình là những bài tập cốt lõi tại chuyên mục giáo dục.

Cập nhật các bài tập kinh tế Vĩ mô có lời giải tại các chương học
Cập nhật các bài tập kinh tế Vĩ mô có lời giải tại các chương học

Tổng hợp Bài tập kinh tế Vĩ mô có lời giải chương 1 2  chuẩn nhất

Những bài tập sẽ xuất hiện theo các chủ đề, nội dung liên quan đến từng chương cụ thể. Khi bạn nắm vững các công thức, kiến thức quan trọng sẽ hoàn tất được tất cả các bài giải tốt nhất.

Các dạng bài giải bài tập kinh tế Vĩ mô chương 1 

Đa phần chương 1 sẽ khái quát lý thuyết trọng tâm là chính, nên chỉ xuất hiện các bài tập dạng lý thuyết, điển hình như:

Câu 1: Đánh đổi là điều không thể tránh khỏi vì mong muốn thì hữu hạn có các nguồn lực thì vô hạn là nhận định Đúng hay Sai? Vì sao?

 • -> Trả lời: Đây là câu Sai, vì Đánh đổi là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi còn mong muốn thì vô hạn để có được những nguồn lực khan hiếm.

Câu 2: Nghiên cứu sự vận động của nền kinh tế cùng các mối quan hệ xuất hiện trong nền kinh tế là nội dung nghiên cứu của môn học Kinh tế Vĩ mô Đúng hay Sai? Vì sao?

 • -> Trả lời: Đúng vì nghiên cứu sự vận động của nền kinh tế và các mối quan hệ xuất hiện trong nền kinh tế đều thuộc nội dung của nghiên cứu Vĩ mô.
Xem thêm tin mới về  Viết đoạn văn về nhân vật em yêu thích trong câu chuyện văn học

Câu 3: Kinh tế Vĩ mô là môn học nghiên cứu những hành vi của các chủ thể tham gia vào nền kinh tế Đúng hay Sai? Vì sao?

 • -> Trả lời: Sai, vì Kinh tế Vĩ mô dùng để nghiên cứu các sự vận động và mối quan hệ trong nền kinh tế. Còn kinh tế Vi mô mới là nghiên cứu các hành vi của chủ thể tham gia vào hoạt động nền kinh tế.

Giải bài tập kinh tế Vĩ mô chương 2 có lời giải chuẩn nhất

Những bài tập kinh tế Vĩ mô có lời giải tại chương 2 sẽ đưa ra các tình huống số liệu ảo để sinh viên xử lý, tìm ra các đáp án nhất. Dưới đây chính là các cách giải bài tập kinh tế Vĩ mô chương 2 điển hình.

Bài tập kinh tế Vĩ mô có lời giải ở chương 2 mà bạn nên biết
Bài tập kinh tế Vĩ mô có lời giải ở chương 2 mà bạn nên biết

Bài tập Kinh tế vi mô có lời giải chương 2 phổ biến nhất

Câu 1: Cho các số liệu trong bài, bao gồm các chỉ tiêu trên lãnh thổ quốc gia vào năm 2018. Cụ thể:

 • Đầu tư ròng: 120 triệu
 • Khấu khao: 480 triệu 
 • Lợi nhuận: 540 triệu
 • Tiền lương: 1200 triệu
 • Tiền trả lãi: 180 triệu
 • Hộ gia đình tiêu dùng dịch vụ: 1800 triệu
 • Thuế gián thu: 120 triệu
 • Tiền thuê: 330 triệu
 • Chính phủ chi tiêu hàng hóa lẫn dịch vụ: 345 triệu
 • Thu nhập xuất khẩu: 200 triệu
 • Thu nhập nhập khẩu: 150 triệu
 • Xuất khẩu: 300 triệu
 • Nhập khẩu:195 triệu

Chỉ số giá hàng vào năm 2017 cùng với 2018 đạt 125 triệu.

Yêu cầu:

a, Hãy tính GDP danh nghĩa thông qua 2 phương pháp chính là Thu nhập và Chi tiêu theo năm.

b, Tính GNP đúng với mức giá thị trường và theo chi phí các yếu tố trong bài.

c, Tính lạm phát xảy ra năm 2018, cùng với GDP Thực và GNP thực tại.

d, Tìm kiếm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế vào năm 2018 khi GDP danh nghĩa của năm 2017 đúng bằng 2400 triệu (giả thiết).

Lời giải bài tập kinh tế chương 2 đúng nhất

a, Áp dụng công thức của phương pháp thu nhập ta có GDP = W + R + i + pi +De + Ti nên kết quả bằng 1200 + 330 + 180 + 540 + 480 + 120 là 2850 (triệu).

Xem thêm tin mới về  Snaptik: Tải video TikTok không logo, watermark cực đơn giản

Áp dụng công thức của phương pháp chi tiêu ta có GDP = C + I + G + X – M nên kết quả sẽ bằng 1800 + (120 + 480) + 345 + 300 – 195 là 2850 (triệu).

b, Ta có GNP theo thị trường = GDP + NFFI và bằng 2850 + (200 – 150) = 2900 

 Ta có GNP theo chi phí = GNP theo thị trường – Ti và bằng 2900 – 120 = 27800.

c, Ta có P 2018 = 125 nên (GNP của N năm 2018 / GNP của R năm 2018) * 100 sẽ bằng (2850 : 125) * 100 là 2280.

Ta có P 2018 = 125 nên (GNP của N năm 2017 / GNP của R năm 2017) * 100 sẽ bằng (2900 : 125) * 100 là 2320.

d, GDP của R năm 2017 sẽ bằng (2400 : 120) * 100 và bằng 2000.

G của năm 2018 sẽ bằng (Y năm 2018 – Y năm 2017) / Y năm 2017 và bằng (2280 – 2000) / 2000 là 14%.

Tổ hợp bài tập kinh tế Vĩ mô có lời giải chương 3 có đáp án chuẩn nhất 

Bài tập kinh tế Vĩ mô có lời giải tại chương 3 nhiều nhất
Bài tập kinh tế Vĩ mô có lời giải tại chương 3 nhiều nhất

Những dạng bài tập thuộc chương 3 kinh tế Vĩ mô đều là các bài tập số, yêu cầu tính toán. Dưới đây là một số dạng điển hình, sẽ xuất hiện tại chương 3 này:

Bài 1: Lấy GDP = 2400, có C = 1900 còn G = 100, NX = 200 đều có chung đơn vị là tỷ đồng. Hãy tính chi phí đầu tư, và chi phí nhập khẩu nếu xuất khẩu là 380 tỷ đồng.

 • Bài giải

Áp dụng công thức chi phí đầu tư ta có Y = AD = GDP = C + I + G + X – M nên ta có I = GDP – C – G – X – M tương đương số liệu 2400 – (1900 + 100 + 20) bằng 380 tỷ đồng.

Áp dụng công thức tính chi phí nhập khẩu ta có NX = X – M nên M = X – NX và tương đương số liệu là 380 – 20 = 360 tỷ đồng. 

Bài 2: Giả sử C = 0,7Yd và dự kiến đầu tư sẽ rơi vào khoảng 45 tỷ đồng trong đó đây là nền kinh tế đóng, không có sự can thiệp của chính phủ. Nếu SL thực tế rơi vào 100 thì sẽ xảy ra việc gì?

 • Bài giải

Ta có công thức Y = C + I nên 0,7Yd + 45 sẽ bằng 0,7 (Y – T) vàng bằng 0,7Y + 45 nên tương đương 0,3Y sẽ bằng 45.

Do đó ta có Y = 150, vậy trường hợp Yt = 100 mà nhỏ hơn Yp thì tỷ lệ thất nghiệp sẽ cao. 

Kết luận

Bài tập kinh tế Vĩ mô có lời giải theo các chương 1 2 3 đã được tổng hợp tại bài viết này. Nếu bạn muốn cập nhật nhiều hơn nữa các môn giải khác thì hãy theo dõi Giadinhvatreem