Doanh nhân giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế

Kinh tế tư nhân ngày càng góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế…Ngày 13/10 hằng năm được lấy làm Ngày Doanh nhân Việt Nam nhằm tôn vinh tôn vinh những doanh nghiệp và doanh nhân có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nguồn: https://giadinhvatreem.vn/

Xem thêm tin mới về  Giải quyết vấn đề lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *