Cách tính lương hưu cho người lao động từ 1/1/2021

Từ 1/1/2021, điều kiện hưởng lương hưu thay đổi khá nhiều so với quy định hiện nay. Theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính tương ứng với số năm đóng BHXH. Tỷ lệ hưởng tối thiểu là 45% và tối đa là 75%.

Theo quy định tại Điều 56 Luật BHXH năm 2014, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính tương ứng với số năm đóng BHXH. Tỷ lệ hưởng tối thiểu là 45% và tối đa là 75%.

Theo đó, nếu người lao động nghỉ hưu từ năm 2021 thì:

Đối với lao động nam:45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 19 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nữ: 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm tính thêm 2%, tối đa bằng 75%.

Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP nêu rõ công thức tính lương hưu như sau: Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

 Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính như sau:

Căn cứ Điều 9 Nghị định 115 năm 2015, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu của người lao động được quy định cụ thể như sau:

– Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH như sau:

STTThời gian bắt đầu tham gia BHXHTính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH
1Trước ngày 01/01/1995Của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu
2Từ 01/01/1995 – 31/12/2000Của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu
3Từ 01/01/2001 – 31/12/2006Của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu
4Từ 01/01/2007- 31/12/2015Của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu
5Từ 01/01/2016 – 31/12/2019Của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu
6Từ 01/01/2020 – 31/12/2024Của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu
7TỪ 01/01/2025 trở điCủa tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian

Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định: Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính của toàn bộ thời gian đóng BHXH.

Xem thêm tin mới về  Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, khả năng mạnh thành bão

Người lao động có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa do người sử dụng lao động quyết định: Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính chung của các thời gian.

Người lao động có thời gian đóng BHXH đủ 15 năm trở lên thì lấy mức lương cao nhất của công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… hoặc mức tiền lương trước khi chuyển ngành tương ứng với số năm tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đã nêu ở bảng trên nếu là sĩ quan quân đội, công an…

Người lao động có thời gian đóng BHXH trước ngày 1/10/2004 theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định mà hưởng BHXH từ ngày 1/1/2016 trở đi: Tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng BHXH được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ việc;

Người lao động đã đóng BHXH có phụ cấp thâm niên nghề sau đó chuyển sang ngành khác không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề: Lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ tính lương hưu tại thời điểm nghỉ hưu cộng với phụ cấp thâm niên nghề (nếu đã được hưởng) theo thời gian đã đóng BHXH gồm phụ cấp thâm niên nghề chuyển đổi theo chế độ tiền lương tại thời điểm nghỉ hưu để tính lương hưu.

Nguồn: https://giadinhvatreem.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *