10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất Việt Nam

Theo Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt gần 128,58 tỷ USD. 10 loại mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ.

Nguồn: https://giadinhvatreem.vn/

Xem thêm tin mới về  Cần xem lại chất lượng cán bộ Ngành Tư pháp