Ông Trương Gia Bình sắp nhận hơn 234 tỷ đồng cổ tức

Trong đó, ông Bình sẽ nhận được hơn 28 tỷ đồng cổ tức tiền mặt và 4,25 triệu cổ phiếu (tương đương 206 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần FPT (Mã: FPT – HoSE) vừa thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2016.

Nội dung quan trọng nhất trình tại Đại hội là chính sách chia cổ tức năm 2015 và năm 2016. Cụ thể, đối với năm 2015, Công ty thực hiện chia cổ tức 20% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu.

Về việc chia cổ tức bằng tiền, công ty đã thực hiện tạm ứng 10% trong năm 2015 và sẽ trả 10% còn lại sau khi ĐHCĐ phê duyệt.
 


Đối với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, toàn bộ cổ phần sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện. Thời gian chia cổ tức năm 2015 (bằng tiền và cổ phiếu) dự kiến trong Quý II/2016.

Cùng với đó, năm 2016, công ty sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% (căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 15%).

Hiện tại, ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT FPT đang nắm giữ 28.336.410 cổ phần FPT. Vậy, ông Bình sẽ nhận được hơn 28 tỷ đồng cổ tức tiền mặt và 4,25 triệu cổ phiếu.

Chốt phiên giao dịch ngày 11/3, cổ phiếu FPT đóng cửa ở mức giá 48.500 đồng/đơn vị. Tương đương với mức giá này, số cổ phiếu ông Bình nhận được vào khoảng 206 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền bằng cổ phiếu và cổ tức ông Bình nhận là 234 tỷ đồng.

Chị gái ông Bình là bà Trương Thị Minh Liễu nắm giữ 6.441.458 cổ phần FPT. Bà Liễu cũng sẽ được nhận gần 6,5 tỷ đồng cổ tức tiền mặt và gần 1 triệu cổ phiếu cổ tức.

Nguồn: https://giadinhvatreem.vn/

Xem thêm tin mới về  Acecook - Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn