Ta nói nó thốn

Nhìn thôi cũng thấy được cái cảm giác không thể diễn tả nổi

Nguồn: https://giadinhvatreem.vn/

Xem thêm tin mới về  Binh bất yếm trá. Không dùng tay được thì ta dùng miệng