Ngủ như chết là có thiệt

Di chuyển từ nơi khác mà vẫn không hề hay biết

Nguồn: https://giadinhvatreem.vn/

Xem thêm tin mới về  Dai-ichi Life Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp vì Cộng đồng - Saigon Times CSR 2020” lần thứ hai