Mất vũ khí là phải chạy lẹ

Đang đánh nhau mà mất cái vũ khí để chiến đấu thì chạy là thượng sách

Xem Thêm Tại: https://giadinhvatreem.vn/

Xem thêm tin mới về  5 người được giải cứu trong đám cháy nhà dân ở Hà Nội