Em dừng nhặt đồ thôi mà

Chỉ vì 1 chút không quan sát để nhặt đồ giữa đường đã gây ra tại nạn tới người lái xe

Xem Thêm Tại: https://giadinhvatreem.vn/

Xem thêm tin mới về  Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu