Đừng xem thường khi voi nổi giận

Voi là loài động vật đáng yêu nhưng khi chúng nổi giận thì bạn không nên ở gần

Nguồn: giadinhvatreem.vn

Xem thêm tin mới về  Đoàn moto harley đi ngược chiều còn đánh người nhắc nhở