Combat cực căng trong tiệm làm Nail

Được biết Khách book hẹn, tiệm nail báo giá 30 đồng. Đến lúc ra làm xong, tiệm nail lại tính giá 40 đồng. Và thế là…boom boom boom… …

Nguồn: giadinhvatreem.vn

Xem thêm tin mới về  Hot tiktoker Lan Anh Hà bị tố giật chồng và bốc phốt