Chỉ có thể là Brazil

Mọi thứ ở Brazil đều có thể biến thành trái bóng dùng để biểu diễn

Nguồn: https://giadinhvatreem.vn/

Xem thêm tin mới về  5 người được giải cứu trong đám cháy nhà dân ở Hà Nội