Binh bất yếm trá. Không dùng tay được thì ta dùng miệng

Như vậy là đã đủ chân thành chưa mọi người

Nguồn: https://giadinhvatreem.vn/

Xem thêm tin mới về  Đôi khi cuộc sống không như ý bạn muốn