Lương hưu tháng 4, tháng 5 được trả cùng 1 lần

08:53:33 08/04/2020

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Công văn số 1020/BHXH-TCKT hướng dẫn bổ sung về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 4 và tháng 5/2020.
Thời gian chi trả sẽ được thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và xong trước ngày 31/5/2020.

Theo đó, trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả.

Thời gian chi trả sẽ được thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và xong trước ngày 31/5/2020.

Cơ quan bưu điện có trách nhiệm xây dựng phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an toàn, không tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã ban hành Công văn 972/BHXH-TCKT về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Tại TP.HCM, đối với hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân, thời gian chuyển tiền từ ngày 10 đến ngày 15 hàng tháng.

Đối với hình thức chi trả bằng tiền mặt, từ ngày 16/4 đến 15/5 chi trả tại nhà; Từ ngày 6/5 đến 25/5 chi trả tại Bưu cục Quận/huyện cho người chưa nhận được tiền.


theo PHA LÊ (baodansinh.vn)


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.