Hà Nội thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2018

09:11:20 13/11/2018

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới, ngày 18/9/2018, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch Số: 18/KH-UBND thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố năm 2018.
 
Tuyên truyền chống bạo lực gia đình. Ảnh: Internet
 
Nội dung, mục đích
 
Tháng hành động vì bình đẳng giới là điểm nhấn trong công tác bình đẳng giới của năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố Hà Nội. UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai một số hoạt động chính, cụ thể như: Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và địa phương lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp: Tổ chức mít tinh, biểu diễn nghệ thuật, thắp sáng một số địa điểm bằng ánh đèn màu cam, diễu hành, treo băng zôn, khẩu hiệu, pano áp phích... tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, khu vực trung tâm và đông dân cư; Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố, hệ thống Đài Truyền thanh huyện, thị xã và xã, thị trấn; Tổ chức diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động; Tổ chức các cuộc thi: tìm hiểu pháp luật, thi tuyên truyền viên giỏi, giao lưu văn nghệ, thể thao... theo chủ đề của Tháng hành động; Tổ chức gặp mặt, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; Sản xuất và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền tại cộng đồng; Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Đặc biệt, tăng cường tổ chức kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động; Gửi tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động năm 2018 tại các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã để đăng trên trang Thông tin điện tử của Sở LĐTBXH, các cơ quan thông tấn báo chí khác. Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ chăm sóc trẻ em, nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

 
 Gian trưng bày có nhiều sản phẩm đặc sắc mang tính thân thiện với môi trường do các Hội phụ nữ trên địa bàn Thủ đô tự sáng tạo.
 
 Yêu cầu thực hiện
 
UBND TP. Hà Nội yêu cầu 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động; Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các sự kiện khác tạo hiệu ứng về truyền thông trong toàn xã hội; Tập trung tuyên truyền theo chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”. Thời gian: Từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018. UBND các quận, huyện, thị xã Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện bình đẳng giới, không phân biệt đối xử phụ nữ và trẻ em gái; tăng cường thời lượng, tin bài tuyên truyền phát trên hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn theo chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018; Tăng cường công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em xảy ra tại gia đình và cộng đồng, địa phương; Bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động tại địa phương. Sở LĐTBXH là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tổ chức Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động năm 2018, diễn ra ngày 15/11/2018 tại huyện Ứng Hòa. Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, xây dựng chuyên đề, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em và Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 04/4/2017 về thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới… 

Ngọc Minh/TC GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.