2,1 triệu người tốt nghiệp các lớp đào tạo nghề trong năm 2018

09:50:25 13/01/2019

Đào tạo nghề năm 2018 đã tuyển mới được 2,21 triệu người, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp tuyển sinh được 545.000 người; trình độ sơ cấp và chương trình đào tạo nghề khác tuyển sinh được 1,665 triệu người. 
Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, hiện nay, cả nước có 1.954 cơ sở GDNN, bao gồm 394 trường cao đẳng, 515 trường trung cấp và 1.045 trung tâm giáo dục thường xuyên.
 
Đào tạo nghề năm 2018 đã tuyển mới được 2,21 triệu người, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp tuyển sinh được 545.000 người; trình độ sơ cấp và chương trình đào tạo nghề khác tuyển sinh được 1,665 triệu người, trong đó hỗ trợ đào tạo nghề cho 800.000 lao động nông thôn học nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Năm 2018, số học sinh tốt nghiệp các lớp đào tạo nghề là 2,1 triệu người, trong đó trình độ cao đẳng và trung cấp là 440.000 người, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo khác là 1,66 triệu người. 
 
Tổng Cục Thống kê đánh giá, Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đóng vai trò quan trọng trong đào tạo nhân lực trực tiếp trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Mạng lưới cơ sở GDNN tiếp tục phát triển theo hướng đa dạng về loại hình đào tạo và mô hình hoạt động. 
 

 


Theo Thanh Nhung/Baodansinh.vn


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.