Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững

07:45:58 11/07/2018

Trong những năm qua, công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng như: khống chế được tỷ lệ tăng dân số, mức sinh thay thế ở mức duy trì và ổn định... 


Theo TTXVN


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.