Lâm Đồng: Nhiều kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững

09:46:40 14/11/2015

Trong những năm qua, Sở LĐTBXH Lâm Đồng đã tích cực và chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững, đặt biệt là Chương trình Giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
 
Trồng chè - một trong những mô hình giảm nghèo hiệu quả ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
 
Từ những chính sách thiết thực…
 
Theo Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 13/3/2009 của UBND tỉnh, ngoài huyện Đam Rông do Chính phủ đầu tư đến năm 2020, tỉnh chọn thêm 16 xã và giao các huyện, thành phố chọn thêm các thôn nghèo, khó khăn ngoài các xã trên để hỗ trợ giảm nghèo từ năm 2009 đến năm 2015. Sau rà soát theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015, đầu năm 2011 có 13 xã nghèo mới được tỉnh bổ sung vào danh sách, nâng tổng số xã nghèo được hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trong giai đoạn này lên 29 xã. Năm 2009, các huyện, thành phố đã chọn 92 thôn ngoài 16 xã nghèo để hỗ trợ giảm nghèo từ ngân sách địa phương.
 
Từ thực tế này, Sở LĐTBXH tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chủ trương mở rộng địa bàn thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NP-CP theo hướng:
 
Một là, thực hiện kịp thời, đồng bộ các chính sách giảm nghèo và các chương trình, dự án hỗ trợ khác đối với vùng nghèo, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số của Chính phủ; tăng nguồn lực đầu tư của địa phương, huy động toàn xã hội tham gia giúp vùng nghèo, người nghèo.
 
Hai là, thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo cơ chế:
 
- Trung ương hỗ trợ huyện Đam Rông.
 
- Tỉnh hỗ trợ cho các xã nghèo.
 
- Các huyện, thành phố đầu tư, hỗ trợ cho các thôn nghèo, khó khăn khác.
 
Ba là, thực hiện vận động các hộ nghèo đăng ký thoát nghèo mới được hỗ trợ thêm để khai hoang, phục hóa, thâm canh, chuyển đổi cây trồng, hỗ trợ phát triển ngành nghề, vay vốn không lãi suất,… nhằm khắc phục việc trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ; đồng thời, làm căn cứ để xã, thôn xem xét hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện về đất đai, lao động, tay nghề của từng hộ nghèo; kiên quyết không chia đều, hỗ trợ bình quân cho tất cả các hộ.
 
Trong các năm 2009 - 2012, các chính sách hỗ trợ sản xuất của địa phương ngoài trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng tại các xã nghèo, thôn nghèo mới chỉ áp dụng đối với hộ nghèo. Năm 2013, tỉnh bổ sung, điều chỉnh hộ cận nghèo vào đối tượng được hỗ trợ; không hạn chế số lần hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ nhưng tổng số tiền hỗ trợ từ năm 2009 không quá 30 triệu đồng/hộ nghèo và 20 triệu đồng/hộ cận nghèo; thực hiện hỗ trợ dạy nghề gắn với hỗ trợ sản xuất và kinh phí hỗ trợ dạy nghề không quá 15% kinh phí phân bổ hàng năm cho mỗi xã; hỗ trợ kinh phí trồng điều cao sản trên diện tích được giao, khoán đất lâm nghiệp; nâng mức hỗ trợ quản lý giao khoán bảo vệ rừng lên 300.000 đồng/ha/năm (mức cũ 200.000 đồng/ha); nâng mức hỗ trợ mua cây giống, phân bón và công chăm sóc lên 8 triệu đồng/ha (mức cũ 5 triệu đồng/ha); hộ có ít đất sản xuất nông nghiệp (dưới 0,5 ha/hộ) được hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ nhưng không quá 80% nhu cầu vốn để chuyển đổi ngành nghề hoặc mua giống vật nuôi, làm chuồng trại, mua giống cỏ, mua thức ăn gia súc, gia cầm (trước đây chỉ dành cho hộ không có đất sản xuất) và nâng mức cho vay được hỗ trợ lãi suất lên 10 triệu đồng/hộ trong thời gian 2 năm để đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (mức cũ 5 triệu đồng). Đầu năm 2015, tỉnh quyết định mở rộng thêm đối tượng là hộ có mức sống trung bình được thụ hưởng các hạng mục hỗ trợ sản xuất như các hộ nghèo và cận nghèo.
 
Theo báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2009 đến nay, tỉnh đã huy động được 583,2 tỷ đồng để hỗ trợ huyện Đam Rông và các xã, thôn nghèo thực hiện Chương trình. Trong đó, ngân sách trung ương chiếm 37,0%; ngân sách tỉnh 25,0%; ngân sách cấp huyện 17,6%; doanh nghiệp 19,9%. Tỉnh duy trì mức hỗ trợ 01 tỉ đồng/năm cho mỗi xã nghèo, riêng năm 2009 là 3 tỷ đồng/xã; mỗi thôn nghèo được cấp huyện hỗ trợ từ 150 - 200 triệu đồng/năm. Tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, địa phương ưu tiên các nguồn vốn này kết hợp với các nguồn sự nghiệp khác từ các chương trình nông nghiệp công nghệ cao, dạy nghề, xuất khẩu lao động, khuyến công… cho các xã nghèo, thôn nghèo; đồng thời vận động các đơn vị tài trợ quan tâm đến công tác an sinh xã hội như hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, tặng quà, sách vở cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tích cực triển khai chương trình giảm nghèo đến đoàn viên, hội viên của mình, tạo ra phong trào rộng khắp hỗ trợ, giúp nhau trong sản xuất, xây dựng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả.
 
… đến những thành tựu đáng kể
 
Với những giải pháp nêu trên, việc thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NP-CP trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có bước chuyển biến tích cực: Số hộ nghèo giảm nhanh và khá đồng đều giữa các khu vực, giữa các hộ người Kinh, đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo và xã nghèo: Bình quân từ năm 2011 - 2013, mỗi năm tỉnh giảm được 7.500 hộ nghèo, bằng 29,22% hộ nghèo đầu năm; riêng Đam Rông giảm 28,39%, các xã nghèo giảm 29,59%, đồng bào dân tộc thiểu số giảm 28,72%. Đây là mức giảm rất cao so với cả nước (17,78%) và các tỉnh Tây Nguyên (18,32%).
 
Về tỷ lệ hộ nghèo, bình quân toàn tỉnh giảm 2,82%/năm, riêng huyện Đam Rông giảm 12,47%, các xã nghèo giảm 8,77%, đồng bào dân tộc thiểu số giảm 7,30%. Tỉ trọng hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trong hộ nghèo toàn tỉnh duy trì ở mức xấp xỉ 55% trong 4 năm từ 2010 đến 2013.
 
Đặc biệt, đến cuối năm 2013, tỉnh không còn xã có trên 30% hộ nghèo; không còn thôn ngoài huyện Đam Rông và các xã nghèo có trên 30% hộ nghèo: Tỉ lệ hộ nghèo chung của các xã giảm từ 38,36% cuối năm 2010 xuống còn 12,06% vào cuối năm 2013. Đến nay, tỉnh có 74/118 xã (chiếm 62,7%) đạt tiêu chí nông thôn mới về hộ nghèo (dưới 7%), trong đó có 04 xã nghèo được tỉnh đầu tư hỗ trợ theo Nghị quyết số 30a (Đa Sar, Đa Nhim, Liên Hà, Quảng Ngãi).
 
Những kết quả nêu trên sẽ là tiền đề để Lâm Đồng tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 tiến tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 
Thùy Hương/ Tạp chí Gia đình và Trẻ em


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.