Hiệu quả hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm

19:16:27 11/10/2018

Ngày 11/10/2018, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện hoạt động cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm (QQGVL), giai đoạn 2016 - 2018. Tham dự Hội nghị có TS. Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH; ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH; lãnh đạo Cục Việc làm, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước; cùng đông đảo đại diện các Bộ, ngành, Sở LĐTBXH và NHCSXH các địa phương.
 
Nhiều kết quả quan trọng
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết: Giai đoạn trước năm 2016, hoạt động cho vay từ QQGVL được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 120/HĐBT, Bộ luật Lao động, Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn. Từ năm 2016 đến nay, hoạt động cho vay từ QQGVL được thực hiện theo quy định tại Luật Việc làm, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn theo hướng cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho đối tượng vay, góp phần thực hiện mục tiêu hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và bảo toàn vốn.
 
 
Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Quốc gia về việc làm thời gian qua
 
Đến nay, nguồn vốn cho vay từ QQGVL đạt trên 4.497 tỷ đồng, nếu tính cả nguồn vốn ủy thác từ địa phương, nguồn huy động của NHCSXH, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2018, tổng nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và cho vay ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 14.599 tỷ đồng, doanh số cho vay giai đoạn 2016- 2018 đạt 15.447 tỷ đồng, với trên 487 nghìn lượt khách hàng được vay vốn, góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 546 nghìn lao động; hỗ trợ 11.133 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 
Còn theo đánh giá của Cục Việc làm, mặc dù nguồn vốn không nhiều, nhưng hoạt động cho vay của Quỹ rất hiệu quả, góp phần quan trọng hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động, nguồn vốn được bảo toàn, chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng Quỹ tại NHCSXH không ngừng được mở rộng.
 
 
Theo ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH, hoạt động của Quỹ Quốc gia về việc làm cũng còn khó khăn, thách thức
 
Đặc biệt, thông qua QQGVL đã hỗ trợ nhiều đối tượng lao động yếu thế như lao động là người khuyết tật, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động ở khu vực nông thôn có cơ hội tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo và tự tạo việc làm cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Nhiều mô hình cho vay hiệu quả từ QQGVL đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, tạo thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động và gia đình họ…
 
Cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay từ QQGVL đã tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp tại địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động cho vay vốn. Ngành LĐTBXH các cấp đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH, các cơ quan có liên quan tại địa phương trong quá trình thẩm định hồ sơ vay vốn, kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay vốn từ QQGVL của NHCSXH tại địa phương.
 
Hoạt động cho vay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu
 
Bên cạnh các kết quả nêu trên, các đại biểu tham dự Hội nghị đều cho rằng, hoạt động cho vay vốn tạo việc làm từ QQGVL còn gặp những khó khăn, tồn tại: Chất lượng việc làm tạo ra chưa cao, hoạt động cho vay chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, đối tượng vay là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thấp; nguồn vốn cho vay của QQGVL còn hạn chế, mới chỉ đáp ứng 30-35% nhu cầu vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; một số quy định về cho vay vốn từ QQGVL chưa phù hợp với thực tiễn…
 
 
Toàn cảnh Hội thảo
 
Nguyên nhân của tình trạng trên, theo ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH là do nguồn vốn cho vay từ QQGVL rất hạn chế, hàng năm Ngân sách Nhà nước bổ sung vốn cho Quỹ rất ít, trong ba năm (2016 - 2018) ngân sách nhà nước không cấp bổ sung vốn cho Quỹ, nguồn vốn của Quỹ chỉ được bổ sung một phần từ tiền lãi cho vay thu được (10% tiền lãi cho vay thu được từ QQGVL hằng năm), NHCSXH cho vay chủ yếu bằng vốn thu hồi nợ nên chưa đáp ứng được nhu cầu vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Thêm vào đó, vẫn còn tâm lý ỷ lại không muốn trả nợ đúng hạn của các đối tượng vay vốn; một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến họat động tín dụng chính sách nói chung và cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm nói riêng.
 
 
Các lãnh đạo Cục Việc làm tham dự Hội thảo
 
Định hướng thời gian tới
 
Ông Tào Bằng Huy, Phó Cục trưởng Cục Việc làm cho biết: Để phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm từ QQGVL, trong thời gian cần có cơ chế linh hoạt tạo thuận lợi cho NHCSXH huy động các nguồn lực để tăng nguồn vốn vay; tăng cường nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho vay hỗ trợ tạo việc làm qua NHCSXH. Nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các quy định về cho vay vốn từ QQGVL đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật về việc làm và phù hợp với thực tiễn. Nghiên cứu sửa đổi quy định về lãi suất cho vay từ QQGVL bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định nhằm đảm bảo sự hỗ trợ về lãi suất cho vay vốn của nhà nước đối với người lao động, cơ sở sản xuất kinh doanh vay vỗn hỗ trợ tạo việc làm từ QQGVL nhưng vẫn phù hợp với các chương trình tín dụng khác của NHCSXH, khuyến khích người lao động, cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung sản xuất, kinh doanh thu lãi, trả nợ đúng hạn; cũng như tiết kiệm kinh phí cho Ngân sách nhà nước trong việc cấp bù chênh lệch lãi suất cho nguồn vốn huy động của NHCSXH cho vay hỗ trợ tạo việc làm.
 
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
 

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác phối hợp giữa ngành LĐTBXH và NHCSXH trong xây dựng kế hoạch tạo việc làm và giải ngân nguồn vốn,  ưu tiên cho vay các cơ sở sản xuất, kinh doanh tạo nhiều việc làm, đặc biệt là việc làm phi nông nghiệp; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chính sách vay vốn tạo việc làm từ QQGVL cho người lao động, nhất là lao động ở vùng sâu, vùng xa; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động vay vốn tạo việc làm từ QQGVL. 


Tin, ảnh: Thùy Hương/Tạp chí Gia đình và Trẻ em


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.