Tăng cường công tác chăm sóc trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở Việt Nam

15:33:16 27/11/2018

Trong những năm qua, công tác chăm sóc trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm thiểu tình trạng bệnh và giúp các em hòa nhập cộng đồng. 
Trẻ nhiễm HIV được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ Linh Xuân (TPHCM). Ảnh: Vân Sơn
 
70% số trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ 
 
Theo thống kê của Bộ LĐTBXH, Việt Nam hiện có trên 121.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (trong đó có khoảng 6.800 trẻ bị nhiễm bệnh, trên 73.000 trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV/AIDS; gần 42.000 trẻ có nguy cơ nhiễm cao nhiễm HIV). Cả nước có 345 cơ sở điều trị HIV/AIDS cho trẻ em, trong đó có 70 cơ sở tuyến tỉnh và 275 cơ sở tuyến huyện với trên 5.000 trẻ nhiễm HIV/AIDS được điều trị bằng thuốc ARV.
 
Để chăm sóc cho trẻ bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, công tác truyền thông về phòng chống HIV/AIDS cho trẻ em, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đã được triển khai dưới nhiều hình thức. Mạng lưới liên kết dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đã được xây dựng và bước đầu hoạt động hiệu quả. Đến nay, đã có 70% số trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được hỗ trợ đầy đủ các dịch vụ theo nhu cầu như: chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hỗ trợ tâm lý, dinh dưỡng, hưởng chính sách hỗ trợ, xét nghiệm, chẩn đoán sớm nhiễm HIV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi. Trên 70% cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc điều trị trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan được cung cấp kỹ năng về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV; trên 60% cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; gần 85% cơ sở trợ giúp trẻ em, các tổ chức xã hội liên quan được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS); 84% trường học tạo cơ hội cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.
 
Bên cạnh việc chăm sóc trẻ tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS, trẻ bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cũng được quan tâm chăm sóc khi sống cùng gia đình, cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ. 

 
Cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Ảnh minh họa
 
Vẫn còn nhiều thách thức
 
Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 570/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 nhưng đến nay các chính sách về trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV vẫn còn khoảng trống. Các chính sách đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc quan tâm đối với những em thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Vẫn còn sự kỳ thị và phân biệt đối xử, đối với trẻ nhiễm HIV/AIDS khiến nhiều trẻ nhiễm HIV chưa được đến trường... Còn thiếu các chính sách phòng ngừa HIV đối với nhóm trẻ có nguy cơ cao như trẻ em sử dụng ma túy, trẻ sống trong các cơ sở trợ giúp, trẻ là con của người mua dâm, bán dâm, sử dụng ma túy.
 
Thêm vào đó, nhận thức của cộng đồng, các cấp, các ngành tại một số địa phương vẫn còn hạn chế. Khoảng 30% trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS chưa được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc trẻ em, đặc biệt là đối với trẻ bị nhiễm HIV. Việc tiếp cận với dịch vụ điều trị và bảo hiểm y tế của trẻ bị nhiễm HIV/AIDS tại một số nơi còn khó khăn do thiếu phòng khám điều trị tuyến huyện. Nhiều địa phương chưa xây dựng mạng lưới liên kết dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
 
Chính vì vậy, từ nay đến năm2020, để đạt được các mục tiêu theo Quyết định số: 570/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó phấn đấu 90% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định; 90% cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em HIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu. Trong thời gian tới, Bộ LĐTBXH sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Tăng cường triển khai các hoạt động cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV cho các cấp, các ngành, các cơ sở dịch vụ trợ giúp trẻ em, các cơ sở điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội liên quan, cộng đồng, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cha mẹ và người chăm sóc trẻ; Đẩy mạnh công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tập trung nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ cho trẻ em ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đáp ứng đầy đủ các dịch vụ; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác giám sát tình hình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại các địa phương. 

An Nhiên/TC GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.