Ra mắt Câu lạc bộ Khoa học trường học năm học 2017 - 2018

07:15:05 08/01/2018

Ngày 7/1/2017 , báo Khăn Quàng Đỏ và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) vừa ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Khoa học dành cho học sinh THCS tại TP.HCM. Năm học 2017 – 2018, có 7 CLB Khoa học được thành lập mới trong khuôn khổ dự án (5 trường ở THCS TP.HCM và 2 trường từ Trà Vinh). 

Trao bộ tài liệu và ngân sách hoạt động cho 7 CLB Khoa học

Câu lạc bộ (CLB) Khoa học là một dự án nằm trong chương trình Khoa học Trường học do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) phối hợp cùng Báo Khăn Quàng Đỏ thực hiện dành cho học sinh THCS ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2016,  dựa trên chủ trương của Bộ Giáo dục trong việc đẩy mạnh hoạt động khoa học trong trường học thông qua nghiên cứu và đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh trong khoa học. 
 
Dự án bao gồm 1 chuỗi 6 tuần nghiên cứu khoa học do chính các em học sinh tham gia các CLB thực hiện tại trường, dưới sự hỗ trợ chuyên môn từ các nhà khoa học, giáo viên khoa học, nhóm đại sứ Kết nối Khoa học trẻ và OUCRU. Đồng thời dự án cũng hỗ trợ các hoạt động tập huấn và hướng dẫn để học sinh trình bày kết quả nghiên cứu khoa học của mình đến bạn bè và thầy cô thông qua các hình thức nghệ thuật.
 Tại buổi ra mắt, các CLB đã được trao tài liệu CLB Khoa học, giới thiệu nhóm đại sứ Kết nối Khoa học, trình diễn khoa học cũng như giới thiệu các hoạt động kết nối 7 thành viên CLB khoa học.v.v…
 
 
Các em giơ bức vẽ về những thứ các em muốn nghiên cứu
 
 
PGS,TS Ngô Thị Hoa hướng dẫn các em tìm hiểu về cấu tạo lưỡi

Kiều Nhi / GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.