Phòng, chống xâm hại trẻ em: Cần sự vào cuộc của toàn xã hội

15:41:54 12/07/2019

Bạo lực, xâm hại tình dục gây tổn thương nặng nề đến cả thể chất và tinh thần trẻ em, thậm chí làm trẻ bị tử vong hoặc khiến trẻ phải tự tử. Hội thảo “Vai trò, trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em” do Bộ VH-TT&DL tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của gia đình trong việc phòng, chống xâm hại trẻ em, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển, bền vững. 
Xâm hại trẻ em - báo động đỏ
 
Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) cho biết, trong 2 năm 2017 - 2018, toàn quốc xảy ra 3.139 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em với 3.221 trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trong đó 2.643 vụ xâm hại tình dục với 2.690 trẻ em bị xâm hại tình dục. 3 tháng đầu năm 2019 đã xử lý 310 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em với 325 trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Số lượng các vụ xâm hại trẻ em nghiêm trọng được phát hiện, xử lý có giảm nhưng không nhiều, tính chất của các vụ xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Trẻ em bị xâm hại tình dục xảy ra ở nhiều độ tuổi, do nhiều loại đối tượng gây ra, trong đó phần lớn là người quen, họ hàng, hàng xóm, không chỉ người Việt Nam mà cả người nước ngoài, có cả trường hợp xâm hại trẻ em trên môi trường mạng…


Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH phát biểu tại Hội thảo.
 
Gia đình có vị trí đặc biệt quan trọng
 
Nhiều chính sách phát triển giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em được Đảng và Nhà nước quan tâm, ban hành và thực hiện. Đặc biệt, từ khi Luật Trẻ em năm 2016 được Quốc hội thông qua, công tác chăm sóc trẻ em đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em. Sự phối hợp liên ngành trong việc thực hiện công tác trẻ em đã có những chuyển biến, hiệu quả tích cực. Đối với Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, Bộ đã tập trung thực hiện các điều kiện đảm bảo cho trẻ em quyền vui chơi giải trí, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị truyền thống của gia đình và đảm bảo sự tham gia của trẻ em trong gia đình. Mỗi thành viên gia đình, đặc biệt là cha mẹ trước hết phải hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc phòng, chống xâm hại con, cháu của mình. Sau đó phải trang bị cho bản thân và giáo dục, hướng dẫn cho con, cháu những kiến thức, kỹ năng trong việc nhận diện, phòng, chống các hành vi xâm hại trẻ em. Đây có thể coi là nền tảng quan trọng, thiết thực với việc phòng, chống xâm hại trẻ em, đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ em.
 

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL phát biểu.
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống xâm hại trẻ em 
 
Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ VH-TT&DL) Trần Tuyết Ánh cho biết, những năm qua, Bộ VH-TT&DL triển khai thực hiện Luật Trẻ em, các nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực, xâm hại, trong đó có xâm hại trẻ em với nhiều hình thức, nội dung, chú trọng đến vai trò quản lý nhà nước về công tác gia đình; Tuyên truyền, phát huy vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Trong số các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình thời gian tới, có việc thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại 12 tỉnh/thành; Phối hợp với Bộ LĐTBXH xây dựng và tuyên truyền, phổ biến tài liệu hướng dẫn cha mẹ các kiến thức, kỹ năng chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Đưa nội dung về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, văn hóa cơ sở và cho đối tượng là các già làng, trưởng bản…


Vụ trưởng Vụ Gia đình Trần Tuyết Ánh.
 
Cần tăng nguồn lực cho công tác bảo vệ trẻ em 
 
Về giải pháp chung giải quyết vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em, ông Đặng Hoa Nam cho rằng, cần tăng nguồn lực cho công tác bảo vệ trẻ em, bố trí ngân sách địa phương để thiết lập, triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, thành lập nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã. Hoàn thiện và thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo hành, xâm hại và can thiệp kịp thời các vụ việc trẻ em bị bạo hành, xâm hại.
 
Thời gian tới, Bộ LĐTBXH sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức xã hội tăng cường các biện pháp: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em để làm cơ sở phòng ngừa và giải quyết nghiêm minh vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; Tổ chức các đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về trẻ em tại các bộ, ngành, địa phương về bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; Hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bảo đảm các em được cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội, hỗ trợ giáo dục, đào tạo, trợ giúp pháp lý, tư vấn tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác.
 

TS. Hồ Bất Khuất, Tạp chí Gia đình và Trẻ em.
 
Báo chí và mạng xã hội cần hợp lực trong việc phòng, chống xâm hại trẻ em
 
Để ảnh hưởng của báo chí và mạng xã hội đối với công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em ngày càng tốt hơn, TS. Hồ Bất Khuất – T/C Gia đình và Trẻ em đề xuất một số giải pháp: Nên xây dựng một số cơ quan báo chí có chức năng chuyên biệt về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Các cơ quan báo chí này phải được Nhà nước hỗ trợ để tồn tại và phát triển. Báo chí trẻ em thuộc loại được Nhà nước quan tâm hỗ trợ, từ việc miễn giảm thuế, đến cung cấp quảng cáo và tài trợ kinh phí. Sự hỗ trợ này mang lại hiệu quả gián tiếp nhưng rất có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đã đến lúc báo chí và mạng xã hội hợp lực với nhau trong việc phòng, chống xâm hại trẻ em. 


Hội thảo nhận được nhiều ý kiến phát biểu sôi nổi. 
 

Hồng Nga/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.