Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà làm việc với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

20:17:41 27/04/2018

Ngày 27/4/2018, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đã có buổi làm việc với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) về kết quả công tác 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 8 tháng cuối năm 2018.Cùng dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, cùng các lãnh đạo, công chức của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.
 
Nhiều kết quả tích cực
 
Theo báo cáo về kết quả Công tác phòng chống TNXH 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ 8 tháng cuối năm do ông Lê Đức Hiền, Phó cục trưởng Cục PCTNXH trình bày, trong 4 tháng đầu năm 2018, Cục PCTNXH đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch của Bộ giao.
 
 
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Về công tác phòng, chống mại dâm, Cục đã tổ chức xây dựng và phát hành bản tin Phòng, chống tệ nạn xã hội đến các cơ quan trung ương tại 63 tỉnh, thành phố; xây dựng và phát triển nội dung thông tin điện tử của Cục. Đến nay có 37 địa phương đã thực hiện triển khai xây dựng thí điểm và duy trì mô hình phòng, chống mại dâm triển khai từ các năm trước, trong đó có khoảng 690 người bán dâm và 3.446 người có nguy cơ bán dâm được hưởng lợi từ mô hình trên. Ngoài ra, có 5 địa phương đã triển khai mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bán dâm tại cộng đồng và Trung tâm công tác xã hội theo Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 -2020; 15 địa phương thực hiện mô hình đảm quyền cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; 7 địa phương triển khai mô hình tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng của người bán dâm trong việc tiếp cận truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng chống bạo lực giới.
 
Trong công tác cai nghiện ma túy, Cục đã trình Bộ báo cáo kết quả rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề xuất phương án hỗ trợ Campuchia xây dựng Trung tâm dịch vụ điều trị cai nghiện tự nguyện, dựa vào cộng đồng dành cho người nghiện ma túy tại tỉnh Preah Sihanouk; hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra các tỉnh, thành phố giữ gìn an ninh trật tự, tổ chức đón xuân Mậu Tuất vui vẻ, tiết kiệm, không có học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện. Đồng thời, đã tổ chức hội thảo với Cục Quản lý lạm dụng Chất gây nghiện và Sức khoẻ tâm thần (SAMHSA, Hoa Kỳ) và Trung tâm sáng kiến phát triển cộng đồng về “Xây dựng mô hình hỗ trợ, tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy”; Chủ trì phối hợp với các tổ chức Colombo Plan tổ chức tập huấn về điều trị nghiện chất theo chuẩn quốc tế; tập huấn điều trị ma túy tổng hợp cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy. Kết quả, sau 4 tháng đầu năm, tổng số người được tiếp nhận, tư vấn, điều trị, cai nghiện tại các cơ sở là 1.345 học viên, trong đó có 479 người cai nghiện bắt buộc theo yêu cầu của Tòa án, 220 người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở công lập, 110 lượt học viên cai nghiện tại cơ sở tư nhân và 536 người nghiện được quản lý tại cơ sở xã hội.
 
 
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chỉ đạo Cục Phòng, chống TNXH một số nhiệm vụ thời gian tới
 
Trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, Cục đã chỉ đạo triển khai các nội dung Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về giai đoạn 2016 -2020”; rà soát số nạn nhân bị mua bán và các đối tượng khác có liên quan giai đoạn 2011-2015 để đề xuất phương hướng nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân. Cục cũng đã ban hành công văn hướng dẫn các tỉnh, thành phố triển khai công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, đặc biệt tại 4 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa.
 
Một số hạn chế
 
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Phòng, chống TNXH, công tác này hiện vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Quan điểm, nhận thức về thực trạng tệ nạn mại dâm và công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm của chính quyền các địa phương chưa thống nhất, dẫn đến công tác phòng, chống mại dâm tại một số nơi không đồng bộ.
 
 
Ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng, chống TNXH tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng
 
Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật, chính sách về phòng, chống mại dâm đã ban hành được gần 15 năm nên nhiều điểm không còn phù hợp với thực tiễn, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống mại dâm trong tình hình mới. Một số chính sách pháp luật mới chưa tương thích với chính sách phòng, chống mại dâm hiện hành; nhiều địa phương, chính quyền chưa chỉ đạo quyết liệt dẫn đến tình trạng tồn tại các tụ điểm, ổ nhóm tội phạm tổ chức hoạt động mại dâm thách thức dư luận. Việc triển khai chưa cụ thể, đồng bộ; thiếu sự phối hợp liên ngành giữa các cơ quan liên quan. Chưa gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương với việc để tình trạng mại dâm phát triển phức tạp trên địa bàn quản lý.
 
Một số quy định của Luật phòng, chống ma túy chưa tương thích với Luật Xử lý vi phạm hành chính (đối với người nghiện ma túy từ 12 đến dưới 18 tuổi, quản lý sau cai nghiện); một số quy định của pháp luật về công tác cai nghiện chưa phù hợp thực tiễn.
 
Tình hình tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng về cả số vụ, đối tượng và nạn nhân bị mua bán. Số lượng nạn nhân bị mua bán nhiều nhưng số được hỗ trợ còn hạn chế, hầu hết các địa phương mới dừng lại ở việc hỗ trợ tiếp nhận, nuôi dưỡng ngắn hạn tại trung tâm, hỗ trợ tiền tàu xe về gia đình theo quy định của nhà nước.
 
Cần tăng cường công tác phối hợp và tuyên truyền về phòng, chống TNXH
 
Sau khi lắng nghe ý kiến của lãnh đạo, chuyên viên Cục Phòng, chống TNXH và ý kiến của các đơn vị trong Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Cục đạt được trong 4 tháng đầu năm 2018. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: Phòng, chống tệ nạn xã hội là lĩnh vực được Chính phủ và Lãnh đạo Bộ rất quan tâm và cũng thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Do vậy, cần tăng cường công tác phối hợp với các Bộ, ngành cũng như địa phương trong công tác này, nhằm tạo ra sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật, chính sách phòng chống TNXH để cộng đồng, xã hội cùng tham gia và cũng là để làm tốt công tác phòng ngừa. Bên cạnh đó, Cục cần xây dựng các mô hình thí điểm, phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên dương các gương điển hình để gây sức lan tỏa trong xã hội; đồng thời cần thiết phải xây dựng hệ thống dữ liệu để quản lý đối tượng tốt hơn. Trong công tác hỗ trợ các nạn nhân bị buôn bán người, Thứ trưởng lưu ý Cục cần quan tâm đến các vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, đặc biệt là đối tượng trẻ em, phụ nữ, các đối tượng dễ bị tổn thương, đồng thời cũng cần nghiên cứu phong tục tập quán, văn hóa của đồng bào…
 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà lưu ý Cục Phòng, chống TNXH cần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn cho công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Phối hợp với các đơn vị trong quá trình thực hiện chương trình, dự án; triển khai lồng ghép các Chương trình Mục tiêu với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội như chương trình giảm nghèo, dạy nghề,việc làm, hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về…  


Tin, ảnh: Thùy Hương/Tạp chí Gia đình và Trẻ em


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.