Lâm Đồng: Triển khai nhiều biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em

15:46:00 14/09/2018

Nhằm kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích (TNTT) trẻ em, đặc biệt là tai nạn giao thông và tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch 2689 “Thực hiện Chương trình phòng, chống TNTT trẻ em giai đoạn 2016-2020”. Triển khai Kế hoạch này, Sở LĐTBXH đã phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện lồng ghép, đa dạng hóa hình thức truyền thông đến từng địa bàn, đối tượng… nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng về tầm quan trọng trong vấn đề phòng, chống TNTT cho trẻ em.
Lễ phát động Tháng Hành động Vì trẻ em tỉnh Lâm Đông. Ảnh: T.Trần. 
 
Tỷ suất trẻ em bị TNTT vẫn còn cao
 
Theo kết quả báo cáo từ các địa phương, năm 2017: Trẻ em bị TNTT toàn tỉnh trong là 462. Trong đó: 19 trẻ tử vong (6 tai nạn giao thông, 13 tai nạn đuối nước). Tỷ suất trẻ em bị TNTT tới thời điểm báo cáo là 127/100.000 trẻ (mục tiêu giai đoạn 2016-2020 là 70/100.000 trẻ). 
 
Theo bà Lê Thị Thêu, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Lâm Đồng, nguyên nhân chủ yếu gây TNTT cho trẻ em chủ yếu là môi trường cộng đồng còn thiếu kiến thức về phòng, chống; các trang thiết bị an toàn cho trẻ em chưa được sử dụng phổ biến, môi trường xã hội còn tiềm ẩn gây TNTT. Bên cạnh đó, công tác truyền thông phòng, chống TNTT, tai nạn giao thông và tai nạn đuối nước tại một số địa phương còn hạn chế.
 
Tại một số nơi, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cũng như gia đình, trẻ em còn hạn chế. Một số gia đình khó khăn, tập trung lo kinh tế gia đình, ít dành thời gian cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ em; nhiều thói quen, tập quán lạc hậu làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chống TNTT trẻ em. 
 
Mặc dù đã có sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể đối với công tác phòng, chống TNTT trẻ em, nhưng các hoạt động trợ giúp chưa mang tính xã hội hóa cao, mới chỉ tập trung ở những sự vụ, sự việc đã xảy ra.
 
Nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phòng chống TNTT


Lâm Đồng xã hội hóa xây dựng hồ bơi trong trường học. Ảnh: Bích Thảo 
 
Trước tình hình TNTT trên địa bàn tỉnh, Sở LĐTBXH đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phòng chống TNTT, cụ thể: 
 
Trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em: Ngành LĐTBXH phối hợp với các đơn vị có liên quan phát động phong trào học bơi, dạy bơi trên toàn tỉnh, đặc biệt là tại một số địa phương có tỷ lệ trẻ em bị đuối nước cao. 
 
Năm 2016, tổ chức 6 lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chưa biết bơi. Tổ chức cho cha mẹ và học sinh học tập, trao đổi kinh nghiệm về các biện pháp phòng tránh và giảm thiểu TNTT trẻ em. 
 
Năm 2017, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2017-2020 (Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 30/3/2017). Sở VHTTDL tổ chức 2 lớp tập huấn triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước. Hiện toàn tỉnh có 12 hồ bơi, mỗi mùa hè đều có trên 500 trẻ em tham gia học bơi. 
 
Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em: Ngành LĐTBXH phối hợp với ngành Công an, VHTTDL. Trường Đại học Đà Lạt (Khoa Công tác xã hội) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm trang bị kiến thức kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn giao thông cho trẻ em; sơ cứu, kỹ thuật cứu đuối cho cộng tác viên, tình nguyện viên thôn bản. Thông qua đó tuyên truyền phổ biến Luật An toàn giao thông, Luật Trẻ em, các phương pháp và kỹ năng phòng, chống TNTT trẻ em.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền: Hàng năm, Sở LĐTBXH đều tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng, chống TNTT trẻ em; biên soạn, nhân bản và cung cấp các sản phẩm truyền thông như: tranh gấp, tờ rơi, băng đĩa…; phối hợp với Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh biên tập CD, DVD, phim hoạt hình, thông điệp, phóng sự… với những nội dung ngắn gọn, sinh động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm thức cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ xã hội, cho cộng đồng và người dân trên địa bàn toàn tỉnh về phòng, chống TNTT trẻ em. 
 
Phó Giám đốc Lê Thị Thêu cho biết, Sở LĐTBXH không xây dựng thí điểm mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống TNTT trẻ em, mà phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo các địa phương tích cực triển khai thực hiện mô hình “xây dựng cộng đồng an toàn”. Các địa phương đã lồng ghép xây dựng thí điểm các mô hình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; các xã, phường, thị trấn cam kết thực hiện tiêu chuẩn xã phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Thông tư số 25/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2014 của Bộ LĐTBXH về Hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Thực hiện tốt:  Môi trường gia đình an toàn; Cộng đồng an toàn; Trường học an toàn, Khu Du lịch an toàn phòng tránh tai nạn đuối nước trẻ em… nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các bậc cha mẹ, giáo viên và học sinh trong công tác phòng, chống TNTT trẻ em. 
 
Hàng Quý trong năm, Sở LĐTBXH phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận đoàn thể lồng ghép nội dung phòng, chống TNTT, đuối nước trẻ em vào các chương trình kiểm tra, giám sát tại địa phương, các khu vui chơi giải trí, điểm du lịch… Đồng thời có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời về chính sách hỗ trợ cho trẻ em bị TNTT. 
 
Trong thời gian tới, để công tác phòng chống TNTT trên toàn tỉnh đạt hiệu quả tốt hơn nữa, theo bà Lê Thị Thêu, cần phải bổ sung kinh phí cho công tác truyền thông, vận động xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quyền cơ bản của trẻ em.
Ngoài ra, cần cung cấp các sản phẩm truyền thông phù hợp và đầu tư kinh phí cho địa phương để nâng cao năng lực, tuyên truyền đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để cán bộ các tại địa phương, gia đình, trẻ em được tiếp cận, nắm bắt công tác  phòng, chống TNTT cho trẻ em; xã hội hóa nhằm xây dựng các mô hình phòng, chống TNTT đặc biệt là  phòng, chống  đuối nước trẻ em tại địa phương.   
Bên cạnh đó, cần có các chính sách thiết thực hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em vùng sâu, vùng xa. Đồng thời ban hành chế tài xử lý có tính răn đe đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân để xảy ra tình trạng trẻ em bị TNTT, tai nạn giao thông, đuối nước…
 
 

Vân Nhi/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.