Hà Nội tăng cường các biện pháp bảo đảm quyền trẻ em

13:11:25 01/10/2020

Trong những năm qua, việc thực hiện quyền trẻ em nói chung và bảo vệ trẻ em nói riêng đã được Thủ đô Hà Nội đặc biệt quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, một số vấn đề về trẻ em vẫn còn tồn tại và diễn biến phức tạp, đặc biệt là bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em.Nhằm tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND, triển khai thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
Việc thực hiện quyền trẻ em nói chung và bảo vệ trẻ em nói riêng ở Hà Nội đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh: Quang Hưng
 
Bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả quyền trẻ em
 
Theo Kế hoạch, TP. Hà Nội đặt mục tiêu đảm bảo thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền trẻ em theo quy định; phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em bằng nhiều hình thức khác nhau; 100% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại với nội dung phù hợp từng lứa tuổi. 100% cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, cộng tác viên làm công tác trẻ em được nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em, nhất là phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; duy trì và phát triển hệ thống các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, đặc biệt là dịch vụ bảo vệ trẻ em trong trường hợp khẩn cấp.
 
Thành phố cũng phấn đấu 100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục và người học bằng các hình thức khác nhau. Đặc biệt, đảm bảo 100% cơ sở y tế cấp xã, cấp huyện được tăng cường nâng cao năng lực y tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.
 
Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường truyền thông vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em. Ảnh: Tuấn Anh
 
Ngoài ra, bảo đảm 100% cán bộ công an làm công tác điều tra các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em được nâng cao năng lực thực hiện hoạt động điều tra thân thiện với trẻ em; phấn đấu đến năm 2025 thành lập được Phòng Điều tra thân thiện với trẻ em. Các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em khi phát hiện được giải quyết kịp thời, dứt điểm theo quy định của pháp luật; đảm bảo 100% trẻ em trong các vụ việc khi phát hiện đều được can thiệp, trợ giúp kịp thời, hiệu quả.
 
Các nhiệm vụ trọng tâm
 
Để hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra, UBND TP. Hà Nội đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2025, cụ thể là:
Thứ nhất, tăng cường truyền thông vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, hướng tới cam kết chặt chẽ về trách nhiệm và hành động thiết thực của các cấp, các ngành, các tổ chức và chuyển đổi hành vi của người dân về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cách nhận diện các loại hình bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em, kỹ năng phát hiện, thông báo tố giác các vụ việc bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện truyền thông đại chúng; sản xuất, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi, sách mỏng... về công tác này.
 
Thứ hai, thu thập, quản lý chặt chẽ, hiệu quả số liệu trẻ em và thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn Thành phố. Thường xuyên rà soát, tổng hợp số liệu trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, trong đó chú ý tới nhóm trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp bảo vệ trẻ em, đặc biệt phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em. 
 
Thứ ba, tăng cường công tác nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện những hành vi vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường học, gia đình, cộng đồng. Chủ động nắm bắt, phát hiện, có các biện pháp ngăn chặn hiệu quả, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng về vi phạm quyền trẻ em. Kịp thời tiếp nhận, xác minh, điều tra, kết luận, xử lý đối tượng vi phạm nghiêm minh theo quy định pháp luật, đồng thời, tiến hành can thiệp, hỗ trợ hiệu quả, đảm bảo các quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em, không để nạn nhân bị tổn thương trong quá trình điều tra, xử lý đối tượng vi phạm.
 
Thứ tư, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em các cấp; Thành lập Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã; Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, đặc biệt là kiện toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cộng tác viên tại thôn, xóm, tổ dân phố.
 
Thứ năm, tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong việc thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em trên địa bàn, đặc biệt trong việc hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại; Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 3 môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường, xã hội và giữa các cấp, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức với trẻ em, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, đặc biệt trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.
 
Thứ sáu, tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu của công tác bảo vệ trẻ em như: Trung tâm Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội Hà Nội, Điểm tư vấn, tham vấn trẻ em tại cộng đồng, trường học... Đảm bảo hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trong việc tiếp nhận, can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại đạt hiệu quả tốt nhất. 

 


Thùy Hương/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.