Công tác trẻ em có nhiều chuyển biến tích cực

07:40:04 02/02/2019

Để thúc đẩy hơn nữa các giải pháp căn cơ đồng thời chủ động phòng ngừa các nguyên nhân, nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, ngày 6/8/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác BVTE với 675 điểm cầu trực tuyến và khoảng 18.000 đại biểu từ cấp xã tham dự. Sau Hội nghị này, công tác trẻ em đã có những biến chuyển rất tích cực. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Hội nghị đã thẳng thắn đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của các bộ, ngành, đặc biệt của UBND các cấp về BVTE và thống nhất trong chỉ đạo, giao nhiệm vụ thực hiện các giải pháp, hoạt động cụ thể để phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Ngay sau Hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận quan trọng của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị này.
 
Sau Hội nghị, công tác trẻ em nói chung, BVTE nói riêng có một số chuyển biến:

Thứ nhất, sự chuyển biến rõ rệt hơn trong quan tâm, chỉ đạo và triển khai công tác BVTE của các bộ, ngành bằng nhiều giải pháp cụ thể. Ủy ban Quốc gia về trẻ em có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường các giải pháp cụ thể phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Bộ LĐTBXH đã ban hành ngay kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn và quy định đạo đức nhà giáo trong trường học. Bộ Công an phê duyệt Dự án đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em giai đoạn 2018-2020 với sự tham gia của các bộ, ban, ngành. Trung ương Đoàn TNCSHCM ban hành kế hoạch về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018-2022.
 
 
“Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”  là chủ đề Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018. 

Thứ hai, UBND các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành và UBND các quận, huyện, phường, xã chủ động trong việc nắm bắt tình hình, giải quyết khẩn trương và thực hiện các quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại, bạo lực theo quy định pháp luật. Nhiều địa phương củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, điều hành và tổ giúp việc về BVTE nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn các hoạt động phối hợp liên ngành để giải quyết các vấn đề, vụ việc của trẻ em. 

Thứ ba, ngân sách được phân bổ cho công tác trẻ em, trong đó có phân bổ cho công tác BVTE thông qua ngành LĐTBXH đã được điều chỉnh tăng lên cả ở trung ương và địa phương. 
 

PV/ GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.