Bình Định: Kết quả sau 2 năm thực hiện Luật Trẻ em

15:00:19 12/11/2019

Bình Định có số dân gần 1,6 triệu người, trong đó trẻ em dưới 16 tuổi là 347.129 trẻ (chiếm 22,6%), trẻ em dưới 6 tuổi 110.750 trẻ (chiếm 7,2%), trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (HCĐB) khoảng 4.000 trẻ (1,2%). Trong 2 năm gần đây, tỉnh triển khai Luật Trẻ em (sửa đổi, bổ sung năm 2016). Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể..., công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh được đẩy mạnh. Ngày càng có nhiều trẻ em, nhất là trẻ em có HCĐB được quan tâm chăm sóc tốt hơn. 
Thực hiện Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Sở LĐTBXH tỉnh Bình Định đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chương trình (CT), kế hoạch (KH), đề án hỗ trợ trẻ em; Các sở, ngành, hội, đoàn thể có liên quan cũng triển khai nhiều KH, CT liên quan đến trẻ em. Trên cơ sở các CT, KH của tỉnh, UBND 11 huyện, thị xã, thành phố cũng đã ban hành các CT, KH, đề án để triển khai thực hiện. 
 
Sau 2 năm thực hiện các KH, CT, đề án theo Luật Trẻ em, tỉnh Bình Định đã thu được những kết quả như sau:
 
Về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe
 
Tính đến cuối năm 2018, có 24.391 trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ vacxin (đạt tỷ lệ 99,5%), có 20.353 trẻ sơ sinh được tiêm vacxin viêm gan B mũi 1 trước 24 giờ sau khi sinh (đạt tỷ lệ 83,0%). Số phụ nữ có thai tiêm phòng uốn ván ≥ 2 mũi: 21.687 (đạt tỷ lệ 88,3%). Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (SDD) thể nhẹ cân đạt 9,7%, giảm 0,7% so với năm 2017 (10,4%); tỷ lệ TE SDD thể thấp còi đạt 15,1%, giảm 0,9% so với năm 2017 (16,0%). Công tác cấp, phát thẻ khám, chữa bệnh cho TE dưới 6 tuổi được thực hiện kịp thời. Từ năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định chính sách hỗ trợ kinh phí cho chương trình sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh, nhờ đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ngày càng được nâng cao. 
 

Diễn đàn trẻ em tỉnh Bình Định lần thứ VII năm 2019.
 
Về giáo dục và đào tạo
 
Ngành Giáo dục - Đào tạo triển khai thực hiện nhiều chương trình, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Với việc triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, thực hiện tốt công tác huy động học sinh ra lớp, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp, triển khai chính sách hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh có HCĐB học tập, đẩy mạnh xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" đã tạo ra một môi trường giáo dục toàn diện. Tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ trẻ em đi nhà trẻ: 14,3%; tỷ lệ đi mẫu giáo của trẻ từ 3-5 tuổi: 78,1%; tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi mẫu giáo: 99,5%; tỷ lệ trẻ em nhập học tiểu học đúng độ tuổi: 100%; tỷ lệ trẻ em nhập học THCS đúng độ tuổi: 92%; số trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn: 235/235 trường. 
 
Về bảo vệ, chăm sóc trẻ em
 
Thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020, với mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em có HCĐB trên tổng số trẻ em xuống dưới 5%; giảm tỷ lệ gia tăng số trẻ em bị xâm hại, lạm dụng; đảm bảo 90% trẻ em có HCĐB được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. 
 
  Kết quả cuối năm 2018, tỷ lệ trẻ em có HCĐB giảm xuống còn 1,2% dân số; tỷ lệ trẻ em có HCĐB được trợ giúp đạt tỷ lệ 97%; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT; trẻ em có HCĐB đủ điều kiện đều được hưởng các chính sách trợ giúp như: trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, hỗ trợ học phí cho học sinh vùng khó khăn; 100% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; hầu hết trẻ em trên địa bàn tỉnh đều được chăm sóc đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để học tập và phát triển... 

                                                                                 
Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019.
 
Về văn hóa, vui chơi, giải trí và sự tham gia của trẻ em
 
Mục tiêu chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, vui chơi giải trí lành mạnh và quyền tham gia cho trẻ em đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện. Hàng năm, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em, qua đó giúp trẻ em đuợc giao lưu học hỏi, trang bị kiến thức về bảo vệ chăm sóc trẻ em, đồng thời là dịp các em đuợc tham gia ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình với lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em hiện nay. Trong 2 năm (2017-2018) có 8/11 huyện, thị xã thành phố và 109 trường học tổ chức Diễn đàn trẻ em.
 
Ngoài ra, các hoạt động văn nghệ, giao lưu được các ngành, các địa phương tổ chức, đã tạo sân chơi cho trẻ em, đồng thời giúp các em trang bị kiến thức về Luật Trẻ em, các kỹ năng về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích... Đến nay, tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố đều có nhà tập đa năng và 159/159 xã, phường, thị trấn đều có sân chơi dành cho trẻ em. 
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trẻ em
 
Hằng năm, Sở LĐTBXH và các sở, ngành, hội, đoàn thể, các địa phương đã tích cực tổ chức tuyên truyền tới nhân dân về Luật Trẻ em, quyền trẻ em... trên các báo, đài của ngành, của tỉnh; lắp đặt nhiều pano tuyên truyền; cấp phát nhiều tờ rơi, áp phích về quyền và bổn phận trẻ em, các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em tại cộng đồng, trường học, các kỹ năng phòng tránh bạo lực, xâm hại, các kỹ năng tự bảo vệ bản thân, các tấm gương vượt khó học giỏi, người tốt, việc tốt, tuyên truyền về số điện thoại tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111..., góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân trong việc thực hiện các quyền của trẻ em.
 
Có thể nói, sau 2 năm triển khai thực hiện Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng, như: công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được tăng cường; các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế, giáo dục, chăm sóc trẻ em đều đạt và vượt so với KH đề ra; nguồn lực cho các CT, dự án về trẻ em đã được đầu tư nhiều hơn; có sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực hiện quyền trẻ em; có sự chủ động trong việc phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, xây dựng một môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi để mọi trẻ em được phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và phát huy tối đa tiềm năng của mỗi trẻ em. 
 

 


Lê Đức Hạnh/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.