Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ cho ý kiến về Bộ luật lao động (sửa đổi) tại phiên họp thứ 36

17:22:26 31/07/2019

Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) là một trong những nội dung dự kiến sẽ được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 36. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến bằng văn bản đối với Báo cáo của Chính phủ việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018Theo dự kiến Phiên họp thứ 36 (tháng 8/2019), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của 5 dự án luật gồm: Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Bộ luật Lao động (sửa đổi); cho ý kiến lần đầu về 2 dự án là Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trí của người nước ngoài tại Việt Nam.
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018” và tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013-2018”.
 
Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước. Xem xét dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; Xem xét Đề án vị trí việc làm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Đề án tổ chức, biên chế ngành Kiểm sát nhân dân; dự thảo Nghị quyết về giao số lượng, cơ cấu, tỷ lệ Kiểm tra viên các ngạch, Điều tra viên của ngành Kiểm sát nhân dân; Xem xét Đề án số lượng biên chế tối thiếu, số lượng cấp phó tối đa của Kiểm toán Nhà nước.
 
 


Phiên họp thứ 35 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến bằng văn bản đối với Báo cáo của Chính phủ việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2018; báo cáo của Chính phủ tổng kết 3 năm lần thứ 2 về việc thi hành Luật Thủ đô và Đề án Quốc hội điện tử giai đoạn 2019-2026.
 
Đặc biệt, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội cũng như xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018.
 
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản thông báo chương trình phiên họp và đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
Giao Thường trực Hội đồng Dân tộc và Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, lãnh đạo các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội chuẩn bị và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội những nội dung thuộc trách nhiệm.
 

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng lưu ý các cơ quan trình cần gửi hồ sơ tài liệu đúng thời hạn để các cơ quan của Quốc hội tiến hành thẩm tra. Các nội dụng chậm gửi tài liệu sẽ được báo cáo Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định rút ra khỏi chương trình phiên họp. 


Theo Châu Giang/Baodansinh.vn


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.