Tuyển chuyên gia Điều hành Hội thảo và hoàn thiện báo cáo bóng Công ước của liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật

11:43:15 16/09/2019

VFD cần tuyển chuyên gia để hỗ trợ VFD trong việc hoàn thiện hoàn thiện báo cáo bóng Công ước của liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật dưới góc độ trẻ khuyết tật và nâng cao năng lực vận động chính sách cho các tổ chức OPDs về các vấn đề khuyết tật nói dung và trẻ khuyết tật nói riêng.Luật Người khuyết tật được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ ngày 1/1/2011 và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người khuyết tật Luật đảm bảo sự tham gia bình đẳng trong xã hội của người khuyết tật thông qua việc khẳng định các quyền được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giáo dục đào tạo, việc làm, dạy nghề, dịch vụ văn hóa thể thao và vui chơi giải trí, giao thông vận tải, công trình công cộng, và công nghệ thông tin…

Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD) là một tập hợp các tổ chức của và vì người khuyết tật ở cấp quốc gia. VFD hình thành xuất phát từ yêu cầu công tác đối ngoại ở tầm quốc gia đặt ra là Việt Nam cần một đơn vị liên hiệp cấp quốc gia từ các tổ chức của và vì người khuyết tật trong nước. Bộ Nội vụ cho phép thành lập theo Quyết định số 1179-QĐ-BNV ngày 14/10/2010; phê chuẩn Điều lệ theo Quyết định số 1538/QĐ-BNV ngày 02/8/2011.
 
Để Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam thể hiện đúng vai trò đại diện tiếng nói và điều phối các hoạt động của tất cả các tổ chức của và vì người khuyết tật ở Việt Nam nhằm mục đích thúc đẩy tốt việc thực hiện quyền của người khuyết tật ở Việt Nam.
 
VFD cần tuyển chuyên gia để hỗ trợ VFD trong việc hoàn thiện hoàn thiện báo cáo bóng Công ước của liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật dưới góc độ trẻ khuyết tật và nâng cao năng lực vận động chính sách cho các tổ chức OPDs về các vấn đề khuyết tật nói dung và trẻ khuyết tật nói riêng.
 
1. Mục tiêu tuyển chuyên gia: 

a. Nâng cao nhận thức của các tổ chức OPDs về quyền của trẻ khuyết tật và các vấn đề mà trẻ khuyết tật ở Việt Nam đang gặp phải.
b. Cải thiện phân tích về các vấn đề của trẻ khuyết tật trong Báo cáo bóng Công ước của liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật.
c. Nâng cao năng lực vận động chính sách cho các tổ chức OPDs về các vấn đề khuyết tật, đặc biệt các vấn đề trẻ khuyết tật.
 
2. Nội dung công việc: 
Nâng cao nhận thức của các tổ chức OPDs về quyền của trẻ khuyết tật và các vấn đề mà trẻ khuyết tật ở Việt Nam đang gặp phải.
o Rà soát các tài liệu liên quan đến quyền của trẻ khuyết tật theo chuẩn quốc tế và trên cơ sở các khuôn khổ pháp luật ở Việt Nam.
o Rà soát một số tài liệu cơ bản về việc thực hiện quyền của trẻ khuyết tật tại Việt Nam. 
o Thiết kế chương trình tập huấn và điều hành tập huấn (1 ngày) về quyền của trẻ khuyết tật và về các vấn đề mà trẻ khuyết tật tại Việt Nam đang phải đối mặt.
Cải thiện phân tích về các vấn đề của trẻ khuyết tật trong Báo cáo bóng Công ước của liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật.
o Rà soát dự thảo báo cáo bóng CRPD.
o Thiết kế chương trình thảo luận và điều hành thảo luận (1/2 ngày) với đại diện OPDs để xác định các hạn chế của báo cáo dưới góc độ trẻ khuyết tật và thống nhất các vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.
o Tiến hành bổ sung thông tin về trẻ KT và hoàn thiện bản báo cáo bóng. 
Nâng cao năng lực vận động chính sách cho các tổ chức OPDs về các vấn đề khuyết tật, đặc biệt các vấn đề trẻ khuyết tật
o Nghiên cứu chương trình đối thoại chính sách và tìm hiểu các tài liệu liên quan đến chủ đề đối thoại. 
o Thiết kế chương trình thảo luận và điều hành thảo luận (1 ngày) giúp các DPOs chuẩn bị tốt hơn khi tham gia đối thoại chính sách.
Thời lượng: 08 ngày tư vấn VNM3 bao gồm 2 ngày chuẩn bị nội dung tập huấn, 2 ngày tập huấn, 3 ngày bổ sung thông tin về trẻ KT và hoàn thiện bản báo cáo bóng CRPD, 1 ngày điều hành Hội thảo thảo chuẩn bị đối thoại chính sách.
 
3. Đầu ra yêu cầu

Tài liệu tập huấn về các nguyên tắc cũng như quyền của trẻ KT theo chuẩn quốc tế và quy định tại Việt Nam.
Báo cáo bóng Công ước của liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật bổ sung các vấn để trẻ khuyết tật như đã được các OPDs thống nhất.
Các vấn đề khuyết tật liên quan đến chủ đề đối thoại nắm được thống nhất để trao đổi tại phiên đối thoại.
 
4. Yêu cầu đối với chuyên gia 
- Có bằng thạc sỹ xã hội học, Luật, kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Đã có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu xã hội học.
- Có kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực người khuyết tật, trẻ khuyết tật là 1 ưu thế.
- Có kinh nghiệm làm việc với UNICEF. 
 
5. Thời gian dự kiến
- Tập huấn và hoàn thiện báo cáo bóng: tuần 2 tháng 10. 
- Tập huấn và chuẩn bị cho phiên đối thoại chính sách: 28/11. 
 
6. Phí chuyên gia 
Phí chuyên gia sẽ được trả theo mức hỗ trợ của dự án được UNICEF phê duyệt: 4.454.400VND/ngày x 8 ngày  = 35.635.200VND.
 
7. Hồ sơ dự tuyển:
- Các chuyên gia/nhóm chuyên gia quan tâm có thể nộp hồ sơ dự tuyển. 
- Hồ nêu rõ kinh nghiệm chuyên  gia/nhóm chuyên gia quan  tâm đến tổ chức.
Hồ sơ đề nghị của chuyên gia gia/nhóm chuyên gia xin gửi về:
Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam
Tầng 4 ,139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội;
ĐT: 04.37349607/ 0947559056
Email: vthdinh55@gmail.com
Trước ngày 28/9/2019.

PV/GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.