Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: Trung tâm Thông tin cần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cổng thông tin điện tử của Bộ

22:47:02 26/01/2021

Sáng ngày 26/1, Trung tâm Thông tin, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Bá Hoan tham dự và chủ trì Hội nghị.Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại Hội nghị.


Với vai trò là cơ quan thường trực giúp việc Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Bộ, trong năm 2020, Trung tâm Thông tin đã chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ, các thành viên Ban Biên tập, các đơn vị trong Bộ triển khai nhiều hoạt động của Bộ, Ngành LĐ-TB&XH trên Công thông tin điện tử của Bộ như:

Cập nhật kịp thời hơn 1.300 tin, bài, các tin tức, sự kiện liên quan đến các hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ và các hoạt động nổi bật của ngành. Nội dung luôn bám sát, mang tính thời sự, phản ánh rõ nét, kịp thời các hoạt động này. Các tin bài được cập nhật, chất lượng tin bài, chất lượng ảnh từng bước được cải thiện.

Triển khai nội dung trên các chuyên trang của Cổng TTĐT Bộ với hơn 400 tin bài nhằm cung cấp kịp thời các thông tin của từng lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành đến với người dân, doanh nghiệp. Trong đó, có chuyên trang Địa phương cơ sở, Chuyên trang Phản hồi chính sách, Chuyên trang Đa phương tiện từng bước tăng cường cung cấp thông tin đến người dân cả nước, góp phần công khai, minh bạch hóa thông tin, chính sách lĩnh vực của Bộ, ngành đang quản lý. Cung cấp thông tin, phản ánh hoạt động công tác lao động, người có công và xã hội các địa phương, cơ sở đến với các bạn đọc trong và ngoài nước.

Vận hành hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2020, có gần 2,4 triệu lượt người đã truy cập vào hệ thống thông tin Bộ với doanh nghiệp. Hệ thống đã tiếp nhận gần 1.800 phản ánh, kiến nghị, câu hỏi của người dân và doanh nghiệp. Trong đó đã phân loại và gửi tới các đơn vị xử lý gần 1.700 phản ánh kiến nghị, câu hỏi, hoàn thiện và công khai lên cổng TTĐT Bộ gần 1.000 câu trả lời.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Trung tâm đã xây dựng chuyên mục Hỗ trợ Covid-19, đăng tải các thông tin đường dây nóng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Phối hợp với Vụ pháp chế, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) xây dựng chuyên trang Bộ luật Lao động năm 2019 nhằm cung cấp thông tin đầy đủ và chính thống về Bộ luật Lao động năm 2019 đến người dân. Chuyên trang này tạo điều kiện để người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ hơn về các quy định, những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 so với các Bộ luật Lao động trước đây.

Xây dựng và triển khai chuyên trang Đảng – Đoàn thể nhằm tuyên truyền về công tác chuẩn bị đại hội, kết quả đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cũng như có các bài giới thiệu nội dung, quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng trong Dự thảo văn kiện liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành.

Phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc đăng tải kịp thời hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản đang soạn thảo về các lĩnh vực thuộc Bộ. Trong năm 2020 đã cập nhật được 89 văn bản chỉ đạo – điều hành và 26 dự thảo văn bản.

Chuyên mục Cơ cấu tổ chức được cập nhật kịp thời bắt kịp những thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, nhân sự của các đơn vị thuộc Bộ được ban hành căn cứ theo Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ; giúp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan dễ dàng liên hệ công việc với các đơn vị thuộc Bộ, ngành một cách nhanh chóng.

Chuyên trang đa phương tiện đã cung cấp được hơn 420 sản phẩm đa phương tiện với hơn 200 video bằng tiếng Việt và tiếng Anh, 63 album ảnh, 155 audio cung cấp các hình ảnh hoạt động của lãnh đạo Bộ, ngành, từng bước đa dạng hóa kênh thông tin đến với người dân và doanh nghiệp.
Trang thông tin bằng tiếng Anh trên Cổng thông tin điện tử Bộ được duy trì thường xuyên. Các tin tức và sự kiện của bộ, ngành được chọn lọc và dịch với gần 200 tin, bài, kịp thời cung cấp cho các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài, các đối tượng trong và ngoài nước về tình hình, chính sách của Việt Nam về lĩnh vực việc làm, lao động, công tác xã hội.

Nhìn chung, Trung tâm Thông tin đã cung cấp, đăng tin các tin, bài trên Cổng thông tin Bộ ngày càng có hệ thống hơn và có chủ đề rõ rệt; hệ thống văn bản cung cấp thường xuyên, kịp thời; các thông tin bằng tiếng Anh đã có nhiều cải tiến và tăng cả về số lượng lẫn chất lượng tin, bài, văn bản.

Không chỉ quản lý Cổng thông tin điện tử của Bộ, Trung tâm Thông tin còn xây dựng và cung cấp các ấn phẩm thông tin như:

Bản tin “Thông tin tham khảo quốc tế tổng hợp” được thu thập, tổng hợp, biên tập, biên dịch từ nhiều nguồn thông tin quốc tế khác nhau (nguồn báo chí đối ngoại trong nước, nguồn báo chí quốc tế…) với tần suất 2 bản tin/tháng vào các ngày 15 và 30 hàng tháng.

Bản tin số liệu “Thông tin cơ bản về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội các tỉnh/thành phố” được thực hiện hàng quý.

Năm 2020, Trung tâm Thông tin đã xây dựng cuốn báo cáo “Thông tin, số liệu tình hình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020”.Giám đốc Trung tâm Thông tin Đỗ Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Giám đốc Trung tâm Thông tin Đỗ Chí Dũng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ đối với đơn vị và cảm ơn các Cục, Vụ, Viện, các cơ quan báo chí, truyền thông trong Bộ đã hỗ trợ và phối hợp cùng Trung tâm để Trung tâm có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phát huy được vai trò là đơn vị đầu mối của Bộ về công tác thông tin và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử của Bộ.

Tại Hội nghị, các lãnh đạo Cục, Vụ, Viện cũng đã nhiệt tình góp ý, hiến kế để Trung tâm Thông tin có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2021. Một số giải pháp được đưa ra là: Cải tổ hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường nâng cao năng lực cán bộ Trung tâm, tăng cường bảo mật, tiếp tục nâng cấp hoàn thành hệ điều hành tác nghiệp eMolisa 6.0, triển khai phần mềm quản lý cán bộ...

Phát biểu chị đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan yêu cầu Trung tâm Thông tin cần triển khai quyết liệt hơn nhiệm vụ Chính phủ điện tử; Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực người có công và lao động xã hội. Việc chuyển đổi số Bộ LĐ-TB&XH sẽ phối hợp cùng Bộ TTTT phối hợp triển khai; Trung tâm Thông tin cần kết nối, chia sẻ dữ liệu để thực sự là công cụ điều hành quản lý của Bộ; Cần nghiên cứu xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ và nâng cấp eMolisa: Khẩn trương triển khai các quy chế về an toàn thông tin, quảu lý thông tin, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cổng thông tin điện tử của Bộ, đảm bảo hiệu quả thiết thực, đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận các chính sách an sinh của Bộ đặc biệt là các chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ năm 2021.


Thanh Huyền/GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.