Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ

22:24:04 26/10/2015

Trong 2 ngày 26 và 27/10/2015, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ cho Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trịnh Minh Chí - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB), đ/c Trần Ngọc Tuý - Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, đ/c Trần Thị Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ TCCB cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ.

Ông Trịnh Minh Chí - Vụ trưởng Vụ TCCB trình bày tại Hội nghị tập huấn.


Tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Trịnh Minh Chí đã trình bày các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, bộ máy nhân sự quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của ngành LĐTBXH.

Tiếp đó, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi về các nội dung: công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động (ngạch, chức danh nghề nghiệp, chế độ tiền lương và phụ cấp,...)
 

Đồng chí Đỗ Chí Dũng - Giám đốc Trung tâm Thông tin trao đổi về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ.


Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đỗ Chí Dũng - Giám đốc Trung tâm Thông tin trao đổi về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Bộ, trong đó có việc triển khai phần mềm "quản lý dữ liệu công tác tổ chức cán bộ" theo Quyết định số 1503/QĐ-LĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH và việc triển khai một Chuyên mục về công tác tổ chức cán bộ trên eMolisa (Hệ điều hành tác nghiệp của Bộ). Theo đó, phần mềm "quản lý dữ liệu công tác tổ chức cán bộ" được triển khai tại Vụ Tổ chức cán bộ trong năm 2015 và được triển khai đến toàn bộ các đơn vị thuộc Bộ trong năm 2016 để Vụ TCCB và các đơn vị cập nhật, theo dõi kịp thời những biến động về tổ chức, nhân sự của mình. Chuyên mục Công tác tổ chức cán bộ trên eMolisa là nơi cập nhật các văn bản là nơi chia sẻ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

Nguồn: molisa.gov.vn 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.