Tập huấn cung cấp thông tin về công tác dân số trong tình hình mới

16:12:51 10/10/2019

Ngày 10/10, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã tổ chức buổi Tập huấn cung cấp nội dung truyền thông về các vấn đề mới tại Nghị quyết số 21-NQ/TW cho phóng viên và các cộng tác viên báo chí.

Giảng viên lớp tập huấn là GS. TS Nguyễn Đình Cử - một chuyên gia có nhiều đóng góp trong việc hình thành mạng lưới giảng dạy và nghiên cứu về dân số và phát triển. Ông cũng có nhiều đóng góp quan trọng trong việc hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật về dân số ở nước ta. TS. Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam và Ths. Đỗ Thị Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông-Giáo dục (Tổng cục DSKHHGĐ). 

Buổi tập huấn đã cung cấp thông tin tổng quan về công tác dân số trong tình hình mới; phổ biến kỹ năng truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và Phát triển; truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số; Lồng ghép biến dân số vào kế hoạch phát triển. Các đại biểu cũng được học về Kỹ năng phát hiện đề tài, khai thác, thu thập, xử lý thông tin. 

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: Công tác DS-KHHGĐ luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Sau khi Nghị quyết số 04-NQ/HNTW của Hội nghị 4, BCH Trung ương khóa 7, tháng 1/1993 về chính sách DS-KHHGĐ được ban hành, chiến lược dân số của nước ta tập trung vào việc giải quyết vấn đề mức sinh.
 
 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Nguyễn Thị Ngọc Lan phát biểu khai mạc buổi Tập huấn

Theo đó, một trong những thành công lớn nhất của công tác dân số thời gian qua là nước ta đã khống chế được tốc độ gia tăng dân số, đạt mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ) vào năm 2006 và duy trì trong suốt hơn 10 năm qua.

Tuy nhiên, theo Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Ngọc Lan, bên cạnh thành công trong việc giảm sinh, công tác dân số ở nước ta cũng phát sinh một số thách thức, đó là chênh lệch mức sinh giữa các địa phương; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng lan rộng; tốc độ già hóa dân số nhanh; thực trạng mang thai, phá thai ở tuổi vị thành niên cao…

Trước những thách thức đó, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.
 
Theo GS.TS Nguyễn Đình Cử - nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội (Đại học Kinh tế quốc dân), Nghị quyết 21 có thể coi là Nghị quyết về Dân số và Phát triển. Cụ thể, nội dung Nghị quyết chỉ rõ: "Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang Dân số và Phát triển. Công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững".

Theo đó, Nghị quyết 21 là văn bản hết sức quan trọng. Tinh thần và nội dung của Nghị quyết là kim chỉ nam cho công tác dân số ở nước ta từ nay về sau, đưa chính sách dân số sang một trang phát triển mới. 

Chính vì vậy, để tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về các vấn đề mới của Nghị quyết 21, tại buổi Tập huấn, các phóng viên, cộng tác viên báo chí đã được cung cấp thông tin tổng quan về nội dung Nghị quyết cũng như những nhiệm vụ của công tác dân số trong tình hình mới.

 


Thảo Vân/GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.