Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, tạo việc làm bền vững

10:51:50 18/12/2018

Đó là chủ đề chính của cuộc Hội thảo do Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Cục Việc làm, và Chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam –-– GIZ, tổ chức ngày 3/10/2018, tại Hà Nội. Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp mở gắn với việc làm bền vững. 

Tham dự Hội thảo có TS. Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH; bà Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam; TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; bà Britta Van Erckelen, Phó giám đốc dự án Chương trình Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam, cùng trên 100 đại biểu là lãnh đạo các b Bộ, bBan, ngành Trung ương và địa phương; viện nghiên cứu khoa học, tổ chức quốc tế, nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia về giáo dục và đào tạo nghề trong nước và quốc tế, các cơ sở GDNN, trung tâm dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp...

Cần nâng cao nhận thức về giáo dục nghề nghiệp GDNN mở 

Phát biểu tại  Hội thảo, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh: Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) mở, linh hoạt để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động học nghề - tạo việc làm là xu hướng chung của các quốc gia trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa và tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, mặc dù hiện nay vẫn còn một số cách hiểu, định nghĩa khác nhau, nhưng tựu chung đều thống nhất về đặc trưng chủ yếu của hệ thống GDNN mở, linh hoạt là: 

- Mở về tư duy đào tạo nghề nghiệp;

- Mở cho mọi người (tất cả người lao động, phụ nữ,  người yếu thế, người lớn tuổi, người khuyết tật, người nghèo….); 

- Mở về địa điểm (tại trường, doanh nghiệp, trạm trại, làng nghề, tại đồng ruộng, tại cộng đồng; tại buôn, làng, thôn, xã, tại nhà dân….);   

- Mở về thời gian đào tạo (dài hạn, ngắn hạn); 

- Mở về chương trình đào tạo;

- Mở về phương pháp (áp dụng đa dạng các phương pháp dạy và học để phát huy tính chủ động, tích cực tham gia của học viên; tổ chức đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa, đào tạo lưu động….).   

- Mở về các loại hình cơ sở đào tạo;

- Mở về nguồn lực tài chính (Nhà nước, các chương trình dự án, xã hội hóa, người sử dụng lao động, người học, gia đình, cộng đồng….);

- Mở về liên thông giữa các trình độ trong hệ thống GDNN và liên thông với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân….

Hệ thống GDNN mở và linh hoạt có vai trò quan trọng trong việc phát triển kỹ năng, thúc đẩy và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng cao, từng bước đáp ứng được yêu cầu việc làm của thị trường lao động. Các loại hình đào tạo đa dạng sẽ đáp ứng nhu cầu của người học và khuyến khích họ tiếp nhận những thách thức mới về sự thay đổi của việc làm, nhất là trong bối cảnh CMCN 4.0 đang thâm nhập sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội. Hơn nữa, việc đa dạng hóa các phương thức đào tạo sẽ tăng cơ hội học nghề và việc làm cho các nhóm dân số khác nhau, thúc đẩy học tập suốt đời, đặc biệt là những người không có điều kiện sử dụng các cách thức đào tạo truyền thống. Hệ thống GDNN mở, linh hoạt sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, phát  triển nguồn nhân lực, gắn GDNN với sự dịch chuyển mau lẹ của thị trường lao động, tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp vào quá trình đào tạo nhân lực.

“Tuy nhiên, nếu không nhận thức đầy đủ và quản lý không hiệu quả thì GDNN mở và linh hoạt sẽ gặp những rủi ro liên quan đến chất lượng đào tạo, khó khăn trong việc được thừa nhận và công nhận văn bằng, chứng chỉ kỹ năng và trong việc tổ chức thực hiện... Đây là vấn đề chưa được nghiên cứu thấu đáo, rất cần sự tham gia  đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà giáo, doanh nghiệp, người lao động...” -- TS.Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nêu rõ.
 
 
GDNN mở và liên thông cần trao quyền tự chủ cho các cơ sở dạy nghề.

Để GDNN mở gắn với việc làm bền vững

Theo bà Britta Van Erckelen, Phó giám đốc dự án Chương trình Đổi mới đào tạo nghề của GIZ tại Việt Nam, để hệ thống GDNN mở, năng động, đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động, Việt Nam cần phải thực sự xây dựng một cơ chế hợp tác hiệu quả để các cơ sở GDNN có thể cung cấp các khóaoá đào tạo theo định hướng nhu cầu và sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm tốt trong thị trường lao động. Theo đó, muốn xác định, đo được chất lượng của hệ thống  GDNN,  các doanh nghiệp cần phải được tham gia trong mỗi bước: bước xây dựng, kiểm tra, cấp chứng chỉ cũng như thực hiện đào tạo với các giảng viên trình độc cao trong doanh nghiệp. 

PGS. TS Mạc Văn Tiến, chuyên gia về GDNN thì nêu lên một số khuyến nghị qua việc nghiên cứu kinh nghiệm một số nước. Theo đó, GDNN, mở và liên thông cần trao quyền tự chủ cho các ngành, các địa phương và cho các cơ sở GDNN, từ việc quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN đến việc để các cơ sở GDNN tự chủ về quy mô và xây dựng chương trình đào tạo. Nhà nước cũng phải có cơ chế đảm bảo quyền bình đẳng giữa trường công lập và ngoài công lập, kể cả về tài chính, đất đai và chính sách xã hội; đảm bảo quyền bình đẳng của người học giữa các phương thức đào tạo tại chỗ và từ xa, giữa học chính quy với vừa học vừa làm…; đồng thời cần xóa bỏ các rào cản để người học có thể lựa chọn được phương thức học tập thích hợp với điều kiện về sức khỏe, năng lực học tập, tài chính, địa điểm học, thời gian học, học tập trung hay từ xa, học liên tục hay gián đoạn, học toàn bộ chương trình hay chỉ học một số mô-đun để hành nghề. 

Còn theo TS. Lê Kim Dung, Cục trưởng Cục Việc làm, để thực hiện hiệu quả kết nối cung cầu lao động, tạo cơ hội cho người lao động học nghề - lập nghiệp - việc làm bền vững cần tăng cường công tác hướng nghiệp, đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động; thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng đào tạo, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên; tiếp tục đầu tư đồng bộ cho đào tạo nhân lực thuộc các ngành, nghề trọng điểm quốc gia, các ngành, nghề tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực, quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đẩy mạnh đào tạo kỹ năng, năng lực thực hành; phối hợp triển khai mô hình đào mở và linh hoạt, gắn kết việc làm với đào tạo nghề.

Bài và ảnh: Thùy Hương/ GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.