Phấn đấu đưa tổng số người tham gia BHXH tự nguyện lên ít nhất 800 nghìn

07:35:39 04/01/2020

“Năm 2019, Vụ Bảo hiểm xã hội đã hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, góp phần cùng toàn ngành và cả nước thể chế hóa Nghị quyết 28 của Trung ương, trong đó có nội dung như điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, tăng độ bao phủ BHXH tự nguyện” – Đây là đánh giá của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại Hội nghị tổng kết năm 2019, phương hướng năm 2020 của Vụ Bảo hiểm xã hội, diễn ra chiều ngày 2/1/2019 tại Hà Nội. Dự hội nghị còn có Thứ trưởng Lê Quân.Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Trường Giang – Vụ trưởng Vụ BHXH cho biết, trong năm qua, Vụ đã hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm Bộ trưởng giao. Đó là, thứ nhất, điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng, Vụ đã tham mưu thể chế hóa thành công nội dung của Nghị quyết số 28-NQ/TW đó là điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu.

IMG-MD-9943.JPG
 

 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chủ trì hội nghị
 

Thứ hai, vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Vụ đã trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch số 2276/KH-LĐTBXH về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Kết quả: Đến hết tháng 12/2019 tổng số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 551 nghìn người (kết quả tăng trong năm 2019 bằng cả 10 năm qua), chiếm 1,12% lực lượng lao động trong độ tuổi (Vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW giao trước 2 năm).

Thứ ba, triển khai Nghị quyết 125/NQ-CP; Nghị quyết 102/NQ-CP. Theo Nghị quyết 125/NQ-CP, Bộ giao Vụ xây dựng 2 đề án và đã hoàn thành 100%. Bên cạnh đó, thực hiện vai trò đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Bộ báo cáo Chính phủ tình hình triển khai NQ của các Bộ, ngành, địa phương.

Cùng với đó, đối với công tác xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác, Vụ được giao 22 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 100%. Công tác triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị quyết số 125/NQ-CP: Trên cơ sở các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 125/NQ-CP, năm 2019, Vụ được giao 8 nhiệm vụ và đã hoàn thành 100%.

Vụ đã tiếp nhận và tham mưu trình Bộ trưởng trả lời khoảng 90 kiến nghị, ý kiến chất vấn của Đại biểu Quốc hội, cử tri do Ban dân nguyện, Văn phòng Chính phủ và các Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyển đến. Tiếp nhận trên 400 văn bản đề nghị giải quyết chế độ BHXH cho người lao động có thời gian công tác trước năm 1995. Theo đó, trình Bộ ban hành khoảng 200 công văn trả lời các Bộ, ngành địa phương, có trên 100 trường hợp được Bộ đồng ý giải quyết cộng nối thời gian công tác; thừa lệnh Bộ trưởng ban hành khoảng 200 văn bản hướng dẫn Sở, BHXH các địa phương, các doanh nghiệp.
 
IMG-MD-9908.JPG
 

 

Thứ trưởng Lê Quân phát biểu tại hội nghị
 
 

Theo lãnh đạo Vụ BHXH, để có kết quả này, Vụ luôn nhận được sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Bộ; công chức trong đơn vị luôn thực hiện nghiêm túc các quy định từ lập kế hoạch công tác; phân công công việc, chỉ đạo điều hành công việc, đôn đốc, kiểm tra; Nội bộ đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, có tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc được giao.

Trong năm 2020, Vụ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật: Tổng số 11 văn bản, đề án gồm: Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật BHXH; Xây dựng 3 Nghị định; Xây dựng 7 đề án dự án trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, trình Quốc hội.

Tham mưu trình Bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, trong đó năm 2020 phát triển mới ít nhất 300 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, đưa tổng số người tham gia BHXH tự nguyện lên ít nhất 800 nghìn. Tham mưu trình Bộ Kế hoạch triển khai Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, tạo sự đột phá trong thay đổi nhận thức, thói quen của người dân, vận động từng người dân nhận thức rõ quyền lợi và trách nhiệm về BHXH.
 
IMG-0316.jpg
 

 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Thứ trưởng Lê Quân chụp ảnh cùng lãnh đạo và cán bộ, công chức Vụ BHXH
 
 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh, ngay từ đầu năn 2019, Vụ BHXH đã xác định rõ ràng những nhiệm vụ cần thực hiện, xây dựng trọng tâm và những khâu đột phá. Vụ đã được Bộ trưởng chỉ đạo sát sao, tập trung vào đột phá trong tỷ lệ bao phủ BHXH. Đây thực sự là thành tích của cả ngành, cũng như cả hệ thống BHXH.

Thứ trưởng cũng chỉ rõ những mặt cần khắc phục trong thời gian tới, đó là Vụ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với thực trạng rút BHXH một lần. Trong năm 2020 cần lựa chọn những điểm sáng để tạo đột phá. Vụ cần có tổng kết, đánh giá tác động của những dự án, chính sách tới đời sống xã hội; đồng thời cần tham mưu cho Bộ xây dựng chỉ số chất lượng an sinh xã hội, BHXH.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung biểu dương những kết quả Vụ BHXH đạt được trong thời gian qua, bám sát trọng tâm công tác của Bộ, cụ thể hóa vào chương trình công tác của Vụ. Nội bộ Vụ luôn đoàn kết, nỗ lực, phối hợp có hiệu quả với Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ, đơn vị trong Bộ. Đặc biệt đã hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm. Góp phần cùng toàn ngành và cả nước thể chế hóa Nghị quyết 28 của Trung ương, trong đó có nội dung trọng tâm như điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, tăng độ bao phủ BHXH tự nguyện.

Bộ trưởng yêu cầu trong năm 2020, Vụ cần phấn đấu, nỗ lực hơn nữa; phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết trong đơn vị; cần có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả; là đại diện của Bộ trong quản lý nhà nước cho nên cán bộ, công chức, viên chức của Vụ cần tinh thông, nắm chắc nghiệp vụ. Bộ trưởng cũng lưu ý Vụ BHXH chú ý phối hợp thực hiện có hiệu quả các đề án tuyên truyền, để từng bước hình thành văn hóa an sinh, văn hóa bảo hiểm.Theo molisa.gov.vn


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.