Những quyền lợi mà công chức, viên chức cần biết từ ngày 1/12/2019

09:16:05 30/11/2019

Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019. Những quyền lợi mà công chức, viên chức cần biết từ ngày 1/12/2019

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức công tác ở những vùng này cần nắm rõ những quyền lợi mà mình được hưởng. Một số quyền lợi cơ bản như sau:

 
Thứ nhất: Vừa đến công tác, nhận ngay trợ cấp một lần
 
Khi lần đầu đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, các đối tượng nêu trên sẽ được trợ cấp ngay một khoản tiền trợ cấp một lần bằng 10 lần mức lương cơ sở (theo quy định cũ, phải công tác ít nhất 05 năm tại đây mới được hưởng khoản trợ cấp này).
 
- Mức trợ cấp từ nay đến 30/6/2020: 1,49 triệu đồng x 10 = 14.900.000 đồng
 
- Mức trợ cấp từ 01/7/2020: 1,6 triệu đồng x 10 = 16 triệu đồng.
 
Lưu ý: Khi có gia đình đi theo, sẽ được hưởng thêm một khoản trợ cấp bằng 12 lần mức lương cơ sở.
 
Căn cứ: Điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP.
 
Thứ hai:  Công tác dưới 5 năm, hưởng phụ cấp thu hút
 
Khi công tác ở vùng đặc biệt khó khăn không quá 05 năm, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).Những quyền lợi mà công chức, viên chức cần biết từ ngày 01/12/2019 - Ảnh 1.
 
Các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019 (ảnh: Minh họa)
 
Căn cứ: Điều 5 Nghị định 76/2019/NĐ-CP.
 
Thứ ba: Công tác từ đủ 5 năm, hưởng phụ cấp công tác lâu năm
 
Nếu công tác từ đủ 05 năm tại vùng đặc biệt khó khăn, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo mức lương cơ sở x hệ số; trong đó hệ số cụ thể như sau:
 
- Mức 0,5 nếu công tác từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;
 
+ Từ nay đến 30/6/2020: Mức phụ cấp = 0,5 x 1,49 triệu đồng/tháng = 745.000 đồng/tháng;
 
+ Từ 01/7/2020: Mức phụ cấp = 0,5 x 1,6 triệu đồng/tháng = 800.0000 đồng/tháng.
 
- Mức 0,7 nếu công tác từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;
 
+ Từ nay đến 30/6/2020: Mức phụ cấp = 0,7 x 1.490.000 đồng/tháng = 1.043.000 đồng/tháng;
 
+ Từ 01/7/2020: Mức phụ cấp = 0,7 x 1.600.000 đồng/tháng = 1.120.000 đồng/tháng.
 
- Mức 1,0 công tác từ đủ 15 năm trở lên.
 
+ Từ nay đến 30/6/2020: Mức phụ cấp = 1 x 1.490.000 đồng/tháng = 1.490.000 đồng/tháng;
 
+ Từ 01/7/2020: Mức phụ cấp = 1 x 1.600.000 đồng/tháng = 1.600.0000 đồng/tháng.
 
Căn cứ: Điều 5 Nghị định 76/2019/NĐ-CP.
 
Thứ tư: Công tác từ đủ 10 năm, hưởng phụ cấp chuyển vùng
 
Nếu công tác từ đủ 10 năm trở lên tại vùng đặc biệt khó khăn, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang khi chuyển công tác hoặc nghỉ hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần.
 
Trong đó mỗi năm công tác được tính bằng ½ mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp lãnh đạo cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Theo Pha Lê/baodansinh


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.