Liên hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam (VFD) tuyển chuyên gia trong nước

11:20:44 02/02/2021

Liên hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam (VFD) tuyển chuyên gia trong nước “Thực hiện tập huấn cho cha mẹ trẻ, người chăm sóc, giáo viên dạy trẻ khuyết tật, cán bộ bảo vệ trẻ em về kỹ năng chăm sóc, tự chăm sóc, bảo vệ an toàn, tự bảo vệ cho trẻ em gái và trẻ em khuyết tật của 2 tỉnh Hòa Bình & Nghệ An”, Thời hạn nộp hồ sơ trước ngày 20/02/2021.Bối cảnh.

Trong những năm qua, với sự nỗ lực của Chính phủ và các tổ chức quốc tế, Việt Nam đã đạt được môt số những thành quả quan trọng trong việc hỗ trợ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Là nước thứ hai trên thế giới và đầu tiên ở Châu Á phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em (CRC) của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã thể hiện cam kết với thế giới về việc đảm bảo các quyền của trẻ em nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng sẽ được thực hiện. Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, Luật trẻ em số 102/2016/QH13 năm 2016 cũng đã nêu rõ quyền của trẻ em và trách nhiệm của gia đình, xã hội và các cơ quan trong việc đảm bảo các quyền cho trẻ em.

Theo Bộ LĐTBXH,  Việt Nam có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật (chiếm 7,8% tổng dân số) và trong số đó 28,3% là trẻ khuyết tật. Mặc dù tài liệu pháp lý phong phú về số lượng, người khuyết tật và trẻ khuyết tật vẫn phải đối mặt với những thách thức đáng kể để thực hiện quyền của mình. Cả nước có trên 1.000.000 người bị khuyết tật nặng khoảng 100.000 gia đình, cá nhân nhận chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng và hàng triệu NKT, trẻ em khuyết tật được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các cơ sở bảo trợ xã hội. Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các tổ chức của NKT đã tích cực huy động nguồn lực xã hội để cải thiện đời sống và điều kiện sinh hoạt mọi mặt của NKT.đã có thể tiếp cận hỗ trợ tiền mặt hàng tháng.  cơ hội được đi học của trẻ em khuyết tật thấp hơn nhiều so với trẻ em không khuyết tật. Ở các cấp học cao hơn thì cơ hội đi học của trẻ khuyết tật càng thấp hơn. Đến cấp THPT chỉ có chưa đến 1/3 trẻ khuyết tật đi học đúng tuổi. Chỉ có 2% trường tiểu học và THCS có thiết kế phù hợp với học sinh khuyết tật và khoảng 1/7 số trường có một giáo viên được đào tạo về dạy trẻ khuyết tật  . Một lý do quan trọng liên quan đến chất lượng và việc thực hiện các chính sách pháp luật, được báo cáo là không có cơ chế thực thi kèm theo, do đó trên thực tế các quy định không được triển khai hoặc chỉ được thực hiện một phần. Một lý do quan trọng khác là Luật Người khuyết tật đã được phê duyệt sớm hơn nhiều so với Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD) và không hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn của CRPD

Từ những lý do trên với sự hỗ trợ tích cực của Quỹ JIFF, Liên hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam (VFD) thấy cần thiết nghiên cứu dựa trên quyền của trẻ về thực thi các chương trình, các chính sách y tế, giáo dục đối với trẻ em gái và trẻ em khuyết tật, việc thu thập dữ liệu các cấp (tỉnh, huyện, xã) có sự tham vấn với các bên liên quan, công dân thực hiện quyền và trách nhiệm của mình đối với trẻ em gái và trẻ em khuyết tật, giúp cải thiện việc thực hiện các chính sách một cách tốt nhất, thông qua khảo sát nghiên cứu khỏa sát không những chỉ ra cái “tốt” theo quy chuẩn mà còn cung cấp những thông tin và phản hồi thiết yếu của người dân nhằm nâng cao hiệu quả quá trình ra quyết định, phân bổ nguồn lực và cung cấp dịch vụ nói chung cũng như việc cải thiện mức độ ưu tiên đến các vấn đề xã hội, tạo ra cơ hội và thách thức cho lĩnh vực chính sách xã hội, chỉ ra nhu cầu cần thiết phải tăng cường trách nhiệm giải trình và minh bạch của các cấp chính quyền, nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định và thực hiện chính sách.

I. Lý do tuyển chuyên gia

 Để nâng cao năng lực hỗ trợ trẻ, gia đình trẻ khuyết tật tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục  của dự án “Thúc đầy tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế của trẻ em gái, trẻ em khuyết tật” do Quỹ JIFF  hỗ trợ về mặt tài chính và Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam (VFD) trực tiếp giám sát về mặt kỹ thuật. Do đây là hoạt động đòi hỏi chuyên gia am hiểu biết về pháp luật chính sách cho trẻ em gái, trẻ khuyết tật, đặc biệt về các kỹ năng chăm sóc/tự chăm sóc, bảo vệ an toàn/ tự bảo vệ cho trẻ em gái, trẻ khuyết tật vì vậy cần tuyển 02 chuyên gia để thực hiện nhiệm nâng cao năng lực cho cha mẹ trẻ, người chăm sóc, giáo viên dạy trẻ khuyết tật, đội ngũ cán bộ bảo vệ trẻ em liên quan đến giới.

II. Mục tiêu

Mục tiêu chung: Cha mẹ, người chăm sóc và cán bộ bảo vệ trẻ em được trang bị kiến thức cơ bản về các vấn đề liên quan đến giới, trẻ em khuyết tật, kỹ năng chăm sóc/tự chăm sóc, bảo vệ an toàn/tự bảo vệ cho trẻ em gái và trẻ em khuyết tật.

Các mục tiêu cụ thể:

1.    Cha mẹ, người chăm sóc trẻ và cán bộ làm việc trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em và làm việc với trẻ khuyết tật nói chung có kiến thức về pháp luật, hiểu biết tâm sinh lý và vận dụng tốt các các kỹ năng chăm sóc, bảo vệ an toàn đối với trẻ em gái và trẻ em khuyết tật trong tiếp cận y tế và giáo dục;

2.    Bước đầu thực hành được kỹ năng tự chăm sóc, và hướng dẫn trẻ tự chăm sóc, bảo vệ an toàn/ tự bảo vệ đối với trẻ em gái và trẻ khuyết tật.

3.    Có thái độ đúng đắn trong trợ giúp các nhóm trẻ yếu thế đặc biệt là trẻ khuyết tật.

III. Nội dung tập huấn

1. Nội dung


-    Cung cấp kiến thức, chính sách, các điều khoản trong luật, chính sách, chương trình dành cho người khuyết tật/trẻ khuyết tật (cụ thể Luật người khuyết tật và Luật trẻ em, quyền của trẻ liên quan tới lĩnh vực y tế và giáo dục (Luật giáo dục & luật y tế).
-    Tâm lý cuae trẻ khuyết tật, các kỹ năng giao tiếp với trẻ khuyết tật;
-    Kỹ năng hỗ trợ trẻ sống độc lập phù hợp với độ tuổi và dạng khuyết tật của trẻ;
-    Kỹ năng bảo vệ trẻ an toàn tránh tình huống bị xâm hại.

2. Phương pháp giảng dạy:

-    Sử dụng phương pháp cùng tham gia, lấy người học làm trung tâm, tôn trọng và phát huy hết  năng lực của người học;
-    Da dạng các hình thức giảng dạy để thu hút sự tham gia chia sẻ của các học viên, tạo sự hứng thú đối với học viên tham gia tập huấn;
-    Dùng phương pháp  sắm vai, tình huống để học viên tham gia tập huấn có thể thực hành được ngay trên lớp học.
Kết quả đầu ra.
- Có 160 cha mẹ, người chăm sóc, người nuôi dưỡng thay thế, cán bộ của 02 tỉnh Hòa Bình và Nghệ An có  kiến thức và các kỹ năng chăm sóc/tự chăm sóc, bảo vệ an toàn/tự bảo vệ đối với trẻ em gái và trẻ khuyết tật để phát huy tốt hơn công tác trợ giúp trẻ em nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng.

IV. Các nhiệm vụ chính

- Cùng Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam xây dựng kế hoạch tập huấn tại 04 huyện của 2 tỉnh Hòa Bình và Nghệ An

V.    Quản lý

Chuyên gia sẽ làm việc dưới sự giám sát kỹ thuật của cán bộ VFD

VI.    Thời gian: Tháng 3/2021

VII.    Yêu cầu đối với chuyên gia/ nhóm chuyên gia

Đối với chuyên gia/ nhóm chuyên gia cấp 2
-    Có bằng thạc sỹ luật/xã hội học/công tác xã hội  trở lên;
-    Đã có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác xã hội, giảng dạy liên quan về lĩnh vực trẻ em gái và trẻ khuyết tật;
-    Có năng lực sư phạm, thực hiện tốt công tác giảng dạy tích cực;
-    Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng, đặc biệt với trẻ em gái, trẻ em khuyết tật.
-    Có kinh nghiệm làm việc với tổ chức Liên hợp quốc (UN), các tổ chức quốc tế khác
-    Có bằng chứng về khả năng viết báo cáo tốt,
-    Hồ sơ dự tuyển:
-    Các chuyên gia/nhóm chuyên gia quan tâm có thể nộp hồ sơ dự tuyển.
-    Hồ nêu rõ kinh nghiệm chuyên  gia/nhóm chuyên gia quan  tâm đến tổ chức

Hồ sơ đề nghị của chuyên gia gia/nhóm chuyên gia xin gửi về

-    Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam
-    Tầng 4 ,139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội (Hội người mù Việt Nam)
-    ĐT 04.37349607/ 0947 559 056
-    Email: vthdinh55@gmail.com
-    Trước ngày 20/02/2021.


PV/GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.