Hội thảo tham vấn Dự thảo Hồ sơ trình gia nhập Công ước số 98 của ILO

18:39:14 08/11/2018

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp, Hội thảo tham vấn Dự thảo Hồ sơ trình gia nhập Công ước số 98 của ILO là một trong những công việc, bước đi cụ thể góp phần thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, xã hội của Việt Nam, đồng thời cũng là công việc cụ thể nhằm từng bước thực hiện những cam kết quốc tế của Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp phát biểu khai mạc Hội thảo.
 
Công ước số 98 quy định những gì?

Tính đến nay, Việt Nam đã gia nhập 21 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), trong đó có 5/8 công ước cơ bản, 3 công ước cơ bản Việt Nam chưa gia nhập, bao gồm: Công ước 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức; Công ước số 87 về Quyền tự do hiệp hội và việc bảo vệ quyền được tổ chức và Công ước số 98 về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.
 
Công ước số 98 được ILO thông qua năm 1949, có hiệu lực từ năm 1951. Nội dung cơ bản của Công ước là bảo vệ người lao động và Công đoàn không bị phân biệt đối xử, không bị can thiệp, thao túng bởi người sử dụng lao động, để từ đó, Công đoàn có thể tiến hành thương lượng tập thể một cách hiệu quả nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động. Công ước 98 cũng đưa ra những yêu cầu đối với Nhà nước trong việc thúc đẩy thương lượng tập thể được thực hiện một cách tự nguyện, có thiện chí giữa các bên quan hệ lao động trên thực tế.
 
Đến nay, Công ước 98 đã được 165/187 quốc gia thành viên của ILO phê chuẩn. Do được xác định là công ước cơ bản nên theo Tuyên bố năm 1998 của ILO, một quốc gia thành viên dù chưa phê chuẩn Công ước 98 vẫn có nghĩa vụ tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện một cách thiện chí và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện với ILO.
 
Bối cảnh, ý nghĩa của việc đề xuất phê chuẩn Công ước 98

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trong đó có việc tham gia vào các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, vai trò và tầm quan trọng của các công ước cơ bản của ILO, trong đó có Công ước 98, ngày càng được thể hiện rõ nét.
 
Thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế, ngày 31/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định  số 2528/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện và đề xuất gia nhập các công ước của LHQ và ILO trong lĩnh vực lao động, xã hội giai đoạn 2016-2020, theo đó, kế hoạch đề xuất gia nhập Công ước 98 nằm trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.
 
Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động, xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 145/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/01/2016 cũng xác định mục tiêu đến năm 2020 sẽ phê chuẩn các công ước cơ bản còn lại của ILO, trong đó có Công ước 98.
 
Theo Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp, xuất phát từ bối cảnh trên, việc nghiên cứu để đề xuất gia nhập Công ước 98 trong thời điểm hiện nay là công việc cần thiết, phù hợp với các chủ trương định hướng của Việt Nam về hội nhập quốc tế nói chung, hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng.
 
Ý kiến của các lãnh đạo và chuyên gia về việc gia nhập Công ước 98

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cũng nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, đề xuất phê chuẩn Công ước 98 là công việc quan trọng, hết sức cần thiết, song cần được thực hiện một cách thận trọng trên cơ sở nghiên cứu một cách kỹ lưỡng các nội dung của Công ước và điều kiện, đặc điểm về kinh tế, chính trị, hành chính và quan hệ lao động Việt Nam. Yêu cầu đặt ra là việc phê chuẩn và thực hiện Công ước phải vừa đáp ứng những yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế, vừa phục vụ cho nhu cầu xây dựng và phát triển quan hệ lao động ổn định, hài hòa của Việt Nam, từ đó, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.
 

 
Ông Chang-Hee-Lee, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.
 
Đại diện cho Tổ chức ILO, ông Chang-Hee-Lee, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam cho biết: Đình công tự phát là một trong những thách thức về quan hệ lao động thường được nhắc tới tại Việt Nam. Thương lượng tập thể hiệu quả có thể giúp giảm đình công tự phát và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, đồng thời, nó có thể thúc đẩy sự hợp tác và khả năng dự báo của thị trường lao động, một yếu tố quan trọng đối với phát triển kinh tế và ổn định chính trị.
 
Đồng thời, cần ghi nhận những đóng góp tích cực về mặt kinh tế của hệ thống quan hệ lao động tuân thủ theo Công ước 98. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra thương lượng tập thể hiệu quả giúp giảm sự bất bình đẳng trên thị trường lao động. Thông qua thương lượng tập thể hiệu quả, người lao động có thể được hưởng lợi một cách công bằng hơn từ tăng trưởng kinh tế và năng suất. Điều này rất quan trọng, bởi chính sự gia tăng bất bình đẳng là nguyên nhân gây bất ổn chính trị tại nhiều quốc gia.
 

 
Ông Hà Đình Bốn – Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐTBXH phát biểu.
 
Theo thống kê của Bộ LĐTBXH, từ năm 1995 đến cuối năm 2017, Việt Nam có hơn 6.000 cuộc đình công xảy ra trên toàn quốc, điều khác biệt là những cuộc đình công này không phải do Công đoàn khởi xướng mà do người lao động tự phát. Thông thường, ở các quốc gia khác, người ta sẽ tiến hành thương lượng tập thể trước, không thành công mới tiến tới đình công, và các cuộc đình công đều do Công đoàn đứng ra tổ chức. Còn ở Việt Nam thì ngược lại, đình công tự phát trước, thương lượng tập thể sau. Điều này chứng tỏ, tổ chức Công đoàn chưa thực sự được người lao động tin tưởng và nó cũng chưa phát huy hết vai trò của mình là một tổ chức của người lao động, do người lao động lập nên.
 
Ông Yoon Youngmo – Chuyên gia ILO cho biết, ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Hàn Quốc hay Philippines… quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động tỏ ra khá thù địch, nhưng ở một số quốc gia khác như các nước châu Âu thì quan hệ này không có nhiều mâu thuẫn. Chính vì thế, các hoạt động thương lượng tập thể được quy định trong Công ước 98 không được sử dụng thường xuyên tại các quốc gia này. Ngược lại, với Hoa Kỳ hay Hàn Quốc, các quy định về phân biệt đối xử và thương lượng tập thể lại được quy định chi tiết hơn để có thể giải quyết vấn đề này. Ông Yoon Youngmo hy vọng, các quy định về thương lượng tập thể sẽ được quy định chi tiết hơn trong Bộ luật Lao động sửa đổi sắp tới của Việt Nam.
 

 
Ông Nguyễn Văn Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐTBXH phát biểu.
 
Theo ông Nguyễn Văn Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐTBXH, để có thể thương lượng tập thể được thì người lao động và các cán bộ Công đoàn phải được bảo vệ, không bị phân biệt đối xử và can thiệp thao túng. Về cơ bản, các quy định về phân biệt đối xử và thương lượng tập thể đã được quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam, tập trung chủ yếu tại Bộ Luật lao động và Luật Công đoàn, những quy định này không xung đột với các quy định của Công ước 98. Việc sửa đổi, bổ sung là để hoàn thiện và có thể thực hiện hiệu quả hơn trên thực tế và phải cân nhắc trên phương diện lợi ích quốc gia.

Ngoài ý kiến của các chuyên gia đến từ Bộ LĐTBXH và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Hội thảo còn có sự tham gia đóng góp ý kiến của đại diện Liên đoàn Lao động, Công đoàn, Văn phòng Giới sử dụng lao động (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI)… Hội thảo tham vấn Dự thảo hồ sơ trình gia nhập Công ước số 98 của ILO bắt đầu khai mạc ngày 8/11 và sẽ còn tiếp tục thảo luận đến hết ngày 9/11 tại Hà Nội.
Theo ông Hà Đình Bốn – Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH), để tiến tới phê chuẩn Công ước 98, Bộ LĐTBXH sẽ tiến hành tham vấn ý kiến các chuyên gia, họp kỹ thuật, xin ý kiến chính thức các Bộ, ngành liên quan. Cụ thể:
Trong tháng 11/2018: Tổ chức Hội thảo tham vấn về Dự thảo Hồ sơ trình gia nhập + Tiếp thu ý kiến chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Hồ sơ; gửi Hồ sơ sang Bộ Tư pháp để thẩm định, Bộ Ngoại giao để thẩm tra. Tháng 12/2018, tiếp thu ý kiến thẩm định, thẩm tra để hoàn thiện một lần nữa Hồ sơ trình gia nhập. Cuối tháng 12/2018 – 01/2019, trình Chính phủ. Tháng 02/2019, trình Chủ tịch nước. Tháng 03/2019, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tháng 5/2019, trình Quốc hội xem xét thông qua việc gia nhập Công ước.
Một số hình ảnh khác tại Hội thảo:
 
 
 
Toàn cảnh buổi Hội thảo.
 
 
Đại biểu phát biểu ý kiến

Bài và ảnh: Thanh Huyền/GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.