Giúp người dân thoát nghèo bằng cả trí tuệ và trái tim

08:39:52 23/01/2021

Ngày 22/1/2021, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Giai đoạn 2016-2020, nguồn lực đã được bố trí, huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững là hơn 93.000 tỷ đồng. Thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo được nâng lên rõ rệt.Năm 2021 phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo từ 1-1,5%

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị  (Ảnh: Anh Tuấn)

Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Nguyễn Lê Bình cho biết, năm 2020, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đã hoàn thành 4/4 nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng thời hạn, chất lượng, đó là: Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Tổng kết đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tổ chức Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025. Tổng hợp, báo cáo Bộ phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Phát huy nội lực của chính người nghèo để vươn lên thoát nghèo bền vững

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Tô Đức phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2020, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, ngành tham mưu và trực tiếp nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giảm nghèo.

Đồng thời, tham mưu cho Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Ban hành kế hoạch và thực hiện tổng kết lĩnh vực giảm nghèo. Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Phối hợp tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau". Tham mưu cho Bộ trình Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện thành công hội nghị trực tuyến Toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Qua thông tin, tuyên truyền, nhân dân đã có hiểu biết sâu rộng về giảm nghèo

Về hoạt động thông tin, tuyên truyền, Văn phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo, năm 2020 các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng đã triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông theo kế hoạch, phối hợp với cơ quan Báo, Đài phát thanh truyền hình bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thực hiện biên soạn, in và phát hành các tin bài, phim tài liệu, tuyên truyền về chính sách, chương trình giảm nghèo, Nghị quyết 42/NQ-CP về gói hỗ trợ 62.000 tỷ; tuyên truyền về các gương hộ nghèo làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo để hướng đến thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo đã đề ra.

Văn phòng đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo lần thứ 4 năm 2020 và tổ chức trao giải trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Qua công tác thông tin, tuyên truyền, các cấp ủy đảng, chính quyền trung ương, địa phương và nhân dân đã có hiểu biết sâu rộng về giảm nghèo, đặc biệt là nghèo đa chiều, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, tương thân tương ái, phát huy nội lực của chính người nghèo để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Giai đoạn 2016-2020, nguồn lực đã được bố trí, huy động để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững là hơn 93.000 tỷ đồng. Thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo được nâng lên rõ rệt. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, liên kết vùng nghèo được ưu tiên từng bước đầu tư, làm thay đổi diện mạo địa bàn nghèo, đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo đều đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Nguyễn Lê Bình báo cáo tổng kết công tác năm 2020

và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Các cấp, các ngành và người dân đã nỗ lực, thi đua thực hiện Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau"; phong trào thoát nghèo đã được nhiều người dân thực hiện trên phạm vi cả nước với nhiều tấm gương, điển hình lan tỏa tích cực trong cộng đồng, đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, hướng cộng đồng, người dân trong và ngoài nước cùng chung tay vì người nghèo - Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Nguyễn Lê Bình cho biết.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,88% (năm 2015) xuống còn 2,75% (năm 2020), bình quân giảm 1,43%/năm, tỷ lệ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 50,43% (năm 2015) xuống còn 24% (năm 2020), đạt mục tiêu Nghị quyết Quốc hội, Chính phủ giao. Năm 2021 phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo từ 1-1,5%.

Giúp người dân thoát nghèo bằng cả trí tuệ và trái tim

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh khẳng định, công tác giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, giảm nghèo là một lĩnh vực có nhiều chính sách nhất trong những năm qua và đạt nhiều thành tựu quan trọng, được thế giới công nhận. Năm 2020, mặc dù đất nước có nhiều khó khăn, đại dịch covid-19, bão lũ,… nhưng lĩnh vực giảm nghèo tiếp tục được Quốc hội, Chính phủ quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Việt Nam đã hoàn thành, về đích trước 10 năm so với Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Bộ LĐ-TB&XH đánh giá cao sự chủ động, tích cực và đạt kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo trong năm 2020. Năm 2020 là năm kết thúc giai đoạn 2016-2020, phải tổng kết, đánh giá nhiều Nghị quyết, Chương trình về giảm nghèo, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đã làm rất tốt những nhiệm vụ được giao, được Thủ tướng Chính phủ khen ngợi là “Giảm nghèo bằng cả trí tuệ và trái tim” để giúp người nghèo thoát nghèo.

Đẩy mạnh công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo

Thứ trưởng Lê Văn Thanh đánh giá năm 2021 là năm tiếp tục có nhiều thách thức với các hộ nghèo khi đại dịch Covid-19 chưa thể kết thúc ngay, bão lũ diễn biến phức tạp, khó lường, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội còn cao. Do đó, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị Văn phòng quốc gia về giảm nghèo tham mưu cho Bộ báo cáo Chính phủ trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giảm nghèo bao trùm. Phát huy vai trò tham mưu, giúp việc và sớm ban hành chương trình công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021. Hướng dẫn các địa phương tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 làm căn cứ triển khai, thực hiện các chế độ, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số mạnh hơn trong công tác giảm nghèo. Đặc biệt là tiến tới cơ sở dữ liệu danh sách hộ nghèo được cập nhật trên bản đồ nghèo để có thể tra cứu được thuận tiện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan như: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư... trong triển khai công việc. Khuyến khích các doanh nghiệp chung tay hỗ trợ sinh kế, sản xuất phát triển hiệu quả hơn để giảm nghèo bền vững.


Việt Cường / TC Gia đình & Trẻ em


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.