Cắt giảm 64% điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính về ATVSLĐ

09:35:55 10/01/2019

Đó là một trong những kết quả nổi bật, đáng chú ý trong lĩnh vực ATVSLĐ năm 2018 được thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 do Cục An toàn lao động tổ chức ngày 9/1/2019. Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng dự và chỉ đạo hội nghị.Hoạt động ATVSLĐ có nhiều đổi mới hướng về doanh nghiệp - Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị

Công tác ATVSLĐ ngày càng được quan tâm, coi trọng

Theo ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động, công tác ATVSLĐ ngày càng được quan tâm, coi trọng hơn từ các cấp, các ngành và doanh nghiệp, người lao động. Luật ATVSLĐ và nhiều văn bản mới hướng dẫn Luật đã được ban hành, tuy nhiên, để triển khai hiệu quả Luật và các văn bản hướng dẫn, giúp các doanh nghiệp, người lao động thực hiện tốt công tác ATVSLĐ và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là một thách thức không nhỏ. Trong bối cảnh nguồn lực kinh phí hạn chế, yêu cầu tinh giảm biên chế… đòi hỏi những nỗ lực rất lớn của mỗi công chức, cán bộ quản lý. Trước tình hình đó, Cục An toàn lao động đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ và sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ, tích cực, kịp thời của các đơn vị liên quan, tạo điều kiện cho Cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, ông Hà Tất Thắng cho biết: năm qua, Cục đã phối hợp với Vụ Pháp chế xây dựng trình Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động. Tham mưu Bộ trình Chính phủ cắt giảm hơn 64% điều kiện kinh doanh và đơn giản thủ tục hành chính về ATVSLĐ; xây dựng, trình Bộ ban hành 1 quyết định và 8 Thông tư, trong đó: có 2 thông tư đã được Bộ ký ban hành; 3 thông tư đã hoàn thiện trình Bộ ký; 2 thông tư được Bộ trưởng đồng ý cho lùi chờ sửa Nghị định và Bộ luật Lao động; 1 Thông tư được Bộ giao bổ sung, tiến độ quí I/2019, Cục đang hoàn thiện trình Bộ thẩm định ban hành trong quí I/2019.

Công tác thanh tra được đẩy mạnh và thu được nhiều kết quả tích cực. Năm 2018, Cục ATLĐ đã chủ động tổ chức triển khai thanh tra theo kế hoạch tại 51 doanh nghiệp. Qua thanh tra đã ban hành 133 kiến nghị yêu cầu các đơn vị khắc phục sai phạm; ban hành 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 35 triệu đồng; lập biên bản vi phạm và đề nghị Thanh tra Bộ, thanh tra Sở LĐTBXH Hà Nội, thanh tra Sở LĐTBXH TP.Hải Phòng xử phạt đối với 5 trường hợp vi phạm với tổng số tiền là hơn 174 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ kiểm định viên của 2 kiểm định viên vi phạm. Phối hợp cùng Thanh tra Bộ thanh tra 29 đơn vị hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ và huấn luyện ATVSLĐ. Qua thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với  10/29 đơn vị, trong đó đề nghị Sở LĐTBXH TP.Hồ Chí Minh thu hồi giấy chứng nhận hoạt động huấn luyện, đồng thời lập biên bản xử lý hành vi gian lận trong hoạt động huấn luyện ATVSLĐ; tham mưu ra Quyết định thu hồi giấy chứng nhận hoạt động huấn luyện ATVSĐ 1 đơn vị và thu hồi giấy chứng nhận hoạt động kiểm định KTAT 1 đơn vị.

Tính đến hết 12/12/2018, Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ đã tổ chức huấn luyện, đào tạo theo chức năng 1.119  lớp  với 63.981 lượt học viên; tổ chức đào tạo 1 khoá 5mô đun Kiểm định viên kỹ thuật an toàn cho 162 người; tổ chức 10 khóa sơ cấp nghề cho người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ là 350 người; tổ chức biên soạn 7 bộ tài liệu huấn luyện giảng viên ATVSLĐ, xây dựng các quy trình vận hành máy, thiết bị phục vụ huấn luyện thực hành về ATVSLĐ thuộc Trung tâm; thực hiện quan trắc môi trường lao động cho 40 doanh nghiệp với hàng nghìn điểm đo, mẫu đo góp phần giúp doanh nghiệp xác định các yếu tố vệ sinh vượt quá tiêu chuẩn cho phép nhằm cải thiện điều kiện lao động.
 
Tính đến tháng 12 năm 2018, Sở LĐTBXH thành phố Hồ Chí Minh , Hà Hội, Hà Tĩnh đã chuyển hồ sơ đề nghị khởi tố 10  vụ tai nạn lao động sang cơ quan cảnh sát điều tra. Các Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố còn lại không có vụ tại nạn lao động nào chuyển hồ sơ đề nghị khởi tố, đa số các vụ tai nạn lao động có khai báo đã được điều tra đúng quy định. 
 
Hoạt động ATVSLĐ có nhiều đổi mới hướng về doanh nghiệp - Ảnh 2
 
Cục trưởng Hà Tất Thắng Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018. 

Hoạt động ATVSLĐ có nhiều đổi mới hướng về doanh nghiệp
 
Đánh giá về công tác ATVSLĐ trong thời gian qua, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Cục ATLĐ. Trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến luật và huấn luyện về ATVSLĐ được đẩy mạnh. Nhiều hoạt động đổi mới, thiết thực hướng về doanh nghiệp, người lao động đã được các bộ, ngành, các cơ sở doanh nghiệp hưởng ứng tích cực trên cả nước; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về ATVSLĐ thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATVSLĐ đã được triển khai tốt, thu hút nhiều doanh nghiệp và hàng nghìn người lao động trực tiếp tham gia. 

“Những kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo thực thi chế độ chính sách, đẩy mạnh phát triển công tác ATVSLĐ giúp kiềm chế và giảm tần suất TNLĐ. Năm 2019 là năm quan trọng trong kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), đề nghị Cục ATLĐ cần khắc phục những khó khăn, tiếp tục tổ chức triển khai Luật ATVSLĐ và các quy định của Nghị định, Thông tư về ATVSLĐ, trong đó chú trọng cho khu vực không có quan hệ lao động. Thực hiện quyết liệt dịch vụ công trực tuyến để phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân. Nghiên cứu đổi mới công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế về ATVSLĐ, khai thác các nguồn lực hợp tác quốc tế để triển khai hiệu quả Luật ATVSLĐ…”, Thứ trưởng nhấn mạnh. 
 
Theo số liệu ước tính, năm 2018 cả nước xảy ra khoảng 7.340 vụ TNLĐ làm 7.797 người bị nạn. 720 vụ có TNLĐ chết người. Theo số liệu báo cáo của Chương trình mục tiêu, tần suất taia nạn lao động năm 2016-2017 giảm 7,2%. Dự kiến năm 2018 đạt mục tiêu giảm gần 5% tần suất TNLĐ. 
 

 


Thảo Vân/ GĐTE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.