Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung: Ưu tiên hàng đầu cho Bộ luật Lao động (sửa đổi)

08:47:39 13/07/2018

Vừa qua, Bộ LĐTBXH và Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc bàn về công tác nuôi con nuôi; Tình hình xây dựng các dự án luật, pháp lệnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018- 2019 của Bộ LĐTBXH gồm: Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).
 
Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc.

 
Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc hai Bộ.
 
Tập trung cao độ về cả thời gian và nguồn lực cho dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH) Hà Đình Bốn cho biết, Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội chính thức thông qua và đưa vào Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2019.
 
Theo kế hoạch, Bộ luật Lao động (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tháng 5/2019 và thông qua vào kỳ họp tháng 10/2019.
 
Để đạt được tiến độ trên, Bộ LĐTBXH dự kiến từ tháng 7/2018 – 3/2019: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị, bổ sung Báo cáo đánh giá các tác động đối với các chính sách chưa được đánh giá. Ngay trong tháng 7 này sẽ thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập. Từ tháng 7/2018 – 9/2018: Tổ chức soạn thảo (họp chuyên gia, họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập, hội thảo tham vấn ý kiến hoàn thiện tài liệu trong Hồ sơ dự án Bộ luật). Tháng 9/2018: Đăng website và lấy ý kiến các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương. Tháng 11/2018: Gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Đầu tháng 12/2018: Trình Chính phủ. Tháng 1-2/2019: Trình thẩm tra Quốc hội. Tháng 3/2019: Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tháng 5/2019: Trình Quốc hội cho ý kiến. Từ tháng 6-8/2019: Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Tháng 10/2019: Trình Quốc hội thông qua.
 
Bộ luật Lao động (sửa đổi) là Bộ luật có tác động tới nhiều đối tượng xã hội. Về cơ bản, Bộ luật Lao động (sửa đổi) vẫn giữ nguyên phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Lao động năm 2012. Ngoài ra, sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung mang tính tăng cường khả năng nhận diện các quan hệ lao động trên thực tiễn, khắc phục tình trạng “lách” các quy định của pháp luật lao động (như giao kết hợp đồng dịch vụ hay hợp đồng cộng tác viên… thay cho hợp đồng lao động trong khi bản chất của mối quan hệ này là quan hệ lao động); đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh những quan hệ mới phát sinh trong thị trường lao động nhằm bảo đảm quyền, lợi ích của các bên trong quan hệ lao động và thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động trong bối cảnh mới.
 
Chỉ đạo công tác chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018-2019 của Bộ LĐTBXH, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) cần phải được ưu tiên hàng đầu. Việc xây dựng Bộ luật Lao động (sửa đổi) phải đồng bộ và tương thích với các luật khác, nhưng đồng thời cũng cần có những đột phá.
 
Trong 10 nội dung chính của Bộ luật Lao động (sửa đổi), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đặc biệt chú trọng 3 vấn đề lớn là: Tuổi nghỉ hưu; Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; Chính sách tiền lương và quan hệ lao động. 
 

 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại buổi làm việc.

 
Bày tỏ đồng thuận với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Bộ Tư pháp sẽ sát cánh với Bộ LĐTBXH, tập trung cao độ ngay từ đầu, tập trung thời gian và nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐTBXH trong quá trình xây dựng Bộ luật.
 
2 thay đổi lớn của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) 

Ngoài việc phải gấp rút hoàn thiện dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cũng giao cho Cục Người có công sớm hoàn thành Hồ sơ đề nghị Dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).
 
Dự kiến, Hồ sơ đề nghị Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) sẽ được Bộ LĐTBXH trình Chính phủ vào tháng 9/2018 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đăng ký bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2019.
 
Hiện nay, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đang bao phủ khoảng 9 triệu người có công.
 
Về dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị tăng đối tượng người có công được hưởng chính sách. Trước mắt, có 3 nhóm đối tượng cần tăng: Một là, người có công đang sinh sống và cư trú, định cư ở nước ngoài (kể cả người nước ngoài nhưng trước đây có công với cách mạng). Hai là, những người ở giai đoạn tổng động viên. Ba là các cháu thuộc thế hệ thứ 3 của những người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nhiều khi, đời ông, bố không bị nhưng đến đời cháu lại bị ảnh hưởng của chất độc hóa học.
 
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng lưu ý Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) cần thay đổi chính sách đãi ngộ vì đa phần các chính sách này ra đời đã quá lâu, đến nay không còn phù hợp với yêu cầu thực tế nữa.
 
Cuối buổi làm việc, Bộ LĐTBXH và Bộ Tư pháp cũng đã thảo luận về việc chuẩn bị Hồ sơ đề nghị Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Trong khi Luật này chưa thể sửa đổi thì sẽ nghiên cứu sửa Nghị định 126 hướng dẫn Luật này trước.
 
 


Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐTBXH) Hà Đình Bốn báo cáo tình hình, kết quả chuẩn bị dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Bài và ảnh: T.Huyền/GĐ&TE


 

 

To Top
Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Trang điện tử http://www.giadinhvatreem.vn/ phải được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí Gia đình và trẻ em.